wedding iconGeregistreerd partnerschap

Het is mogelijk om in de gemeente Zevenaar een geregistreerd partnerschap te sluiten. Dit kan op verschillende locaties en op elke dag van de week. En met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die u wilt. We regelen het samen.

Goed om te weten

Als eerste reserveert u een datum voor het sluiten van het geregistreerd partnerschap. Na deze reservering ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Bij deze mail ontvangt u ook de formulier voor de melding van uw voornemen om een partnerschap te registreren. Reserveer met bovenstaande knop uw datum.

Er is in Nederland geen verschil meer tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. De gang van zaken op de grote dag is precies hetzelfde en de kosten zijn gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

De informatie die u hier leest over geregistreerd partnerschap geldt ook voor een huwelijk.

Melding voornemen

Voordat u een partnerschap registreert in Zevenaar doet u hiervan een melding bij ons. Doe dit op tijd zodat we de datum waarop u het geregistreerd partnerschap wilt sluiten kunnen vastleggen en deze bijzondere dag samen met u goed kunnen regelen. U kunt al vanaf 1 jaar van tevoren een melding doen. Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Als u of uw partner een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie heeft, neem dan minimaal 3 maanden voor het sluiten van het geregistreerd partnerschap contact met ons op zodat er voldoende tijd is om alles voor te bereiden.

Voorwaarden

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd of geregistreerd partner zijn. 
  • U mag geen geregistreerd partnerschap sluiten met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Getuigen

Bij het geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig. Iedereen vanaf 18 jaar mag getuige zijn. U zorgt zelf voor deze getuigen. De gemeente levert geen getuigen.

Naamgebruik

Als u trouwt of uw partnerschap registreert, kunt u kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) u en uw partner in het vervolg willen gebruiken. Uw keuze legt u vast bij de melding van het voornemen om een partnerschap te registreren.

De mogelijkheden zijn:

  • Alleen uw eigen achternaam.
  • Alleen de achternaam van uw partner.
  • Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner.
  • De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam.

Alleen gebruik achternaam wijzigt

U verandert alleen het gebruik van uw achternaam. Uw officiële achternaam (geslachtsnaam) blijft gelijk. Op officiële documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd uw eigen achternaam, eventueel aangevuld met de achternaam van de partner.

Bij de gemeente geeft u aan welke achternaam overheden moeten gebruiken, zoals de gemeente, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Andere instanties, zoals uw bank en verzekeraar, informeert u zelf over uw naamgebruik.