Zevenaar Doet

Samen met buurtgenoten een mooi initiatief starten of het idee van iemand anders steunen: dat is de gedachte achter het nieuwe platform Zevenaar Doet. Via Zevenaar Doet, gestart door de gemeente Zevenaar, kunnen inwoners geld ophalen voor hun idee, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun plan uit te kunnen voeren. Het gaat dan om ideeën om de wijk of buurt leuker, leefbaarder en/of duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan een sportmiddag met de kinderen uit de buurt of de aanleg van een insectentuin in de wijk. Zevenaar Doet is de opvolger van DoeDuiten, waarmee de gemeente eerder werkte.

Aanmelden van een initiatief

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Maar heeft u er niet genoeg geld, vrijwilligers of materialen voor? Meld uw initiatief dan nu aan op de website van Zevenaar Doetexterne-link-icoon. U vindt hier ook de spelregels. Zorg dat uw idee voor september is aangemeld, want vanaf september kunnen inwoners waardebonnen doneren aan de initiatieven van Zevenaar Doet.

Ieder huishouden een waardebon

In mei 2024 valt bij elk woonadres binnen de gemeente Zevenaar een waardebon van € 7,50 op de deurmat. Deze waardebon kunt u doneren aan een initiatief. Heeft u zelf een plan via Zevenaar Doet aangemeld? Dan kunt u medestanders en waardebonnen verzamelen om uw eigen idee uit te voeren.

Meer informatie

Op de website van Zevenaar Doetexterne-link-icoon vindt u alle informatie over het indienen van een initiatief, de spelregels die gelden en tips om campagne te voeren voor uw idee. Ook kunt u zich via deze site aanmelden als vrijwilliger, geldbedragen doneren en materialen ter beschikking stellen voor initiatieven.