Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Subsidies voor activiteiten

Bent u een stichting of een vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen, als bijdrage aan de kosten van de activiteit.

Goed om te weten

Andere termijnen subsidieaanvragen

De gemeente Zevenaar is bezig met de harmonisatie en herijking van de subsidieregelingen van beide voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Daarom wijzigen de termijnen voor subsidieaanvragen dit jaar.

Nieuw beleid en nieuwe regels

Op dit moment werken we aan een concept beleidskader, dit moet nog door het gemeentebestuur worden vastgesteld. Daarnaast zijn we bezig met een herijking van de juridische regels, dat betekent dat we bepalen op welke (nieuwe) grondslagen we subsidie gaan geven. Ons doel is om het subsidieproces voor iedereen eenvoudiger te maken en subsidies beter te laten aansluiten op de doelen uit ons gemeentelijk beleid. Naar verwachting zijnde nieuwe regels na de zomer bekend.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Wanneer het nieuwe beleid en de nieuwe verordening door de gemeenteraad zijn vastgesteld, kunt u een aanvraag voor subsidie indienen. We begrijpen dat u uw aanvraag af wilt stemmen op de nieuwe regels, daarom zijn de aanvraagtermijnen dit jaar anders dan voorheen. Na de zomer is meer bekend  over de aanvraagprocedure. Op het moment dat  er meer informatie beschikbaar is, is deze te vinden op onze website.

Vragen

Heeft u vragen over het proces? Neem dan contact op.