Subsidies voor activiteiten

Bent u een stichting of een vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of voor jongeren? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen, als bijdrage aan de kosten van de activiteit.

Activiteit met een eenmalig karakter?
Bel de gemeente (0316) 595 111.

Goed om te weten

Antwoord van de gemeente

  • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek volgens het gemeentelijk subsidiebeleid.
  • De gemeente stuurt u een brief met het antwoord op uw subsidieaanvraag.
  • Bij een incidentele subsidie ontvangt u antwoord binnen 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend.
  • Bij een subsidie in relatie tot het welzijnsprogramma ontvangt u antwoord vóór 31 december van het jaar waarin u de aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie over subsidies vindt u in de subsidieverordening.

pdf Welzijnsprogramma 2018-2019 (PDF, 272.28 KB) pdf Welzijnsprogramma 2018 en 2019 jeugd en jongeren (PDF, 144.26 KB) pdf Welzijnsprogramma 2018 en 2019 kunst en cultuur (PDF, 251.23 KB) pdf Welzijnsprogramma 2018 en 2019 sport (PDF, 223.77 KB) pdf Welzijnsprogramma 2018 en 2019 zorg (PDF, 212.4 KB) pdf Subsidiegrondslagen Zevenaar 2007 (PDF, 83.7 KB)

Subsidies aanvragen

Tot 1 april 2017 is het mogelijk een subsidieaanvraag voor het welzijnsprogramma 2018 en 2019 in te dienen.
Afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie (jeugd en jongeren, kunst en cultuur, sport of zorg), kunt u hiervoor het juiste formulier kiezen.

pdf Aanvraag meer jaren subsidie jeugd en jongeren 2018 en 2019 (PDF, 272.45 KB) pdf Aanvraag meer jaren subsidie kunst en cultuur 2018 en 2019 (PDF, 274.89 KB) pdf Aanvraag meer jaren subsidie sport 2018 en 2019 (PDF, 264.75 KB) pdf Aanvraag meer jaren subsidie zorg 2018 en 2019 (PDF, 285.23 KB)