Selectieprocedure Waaijakkers II Aerdt

De gemeente Zevenaar is volop in ontwikkeling. Niet alleen binnen de stad Zevenaar, maar ook in de verschillende kleine kernen zoals Aerdt. Zo heeft de gemeente de uitbreiding van dit dorp (Waaijakkers II) opgepakt. De gemeente Zevenaar wil, om aan de vraag naar woningen in de komende jaren te kunnen voldoen, de uitbreidingswijk Waaijakkers II in het dorp Aerdt graag afronden. Binnen dit plangebied heeft de gemeente nog een perceel liggen, kadastraal bekend gemeente Aerdt, sectie B, nummer 2126 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 3.984 m2 . De gemeente is voornemens is om dit perceel te verkopen ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van woningbouw (maximaal 24 wooneenheden).

Doel selectieprocedure

Om tegemoet te komen aan de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar woningen is de gemeente Zevenaar op zoek naar één ontwikkelaar, die samen met haar het Plangebied wil gaan vormgeven, ontwikkelen en realiseren. Daartoe wordt een openbare selectieprocedure gevolgd.

Voorselectieleidraad

De selectieprocedure vindt plaats conform de onderstaande selectieleidraad. In de selectieleidraad treft u onder andere de voorwaarden met betrekking tot de verkoop, de selectiecriteria en de procedure aan, inclusief de bijbehorende planning.

Het dwg-bestand (bijlage 4) is op te vragen via g.vanderwens@zevenaar.nl

Meer informatie

(Aanvullende) relevante informatie over de selectieprocedure kunt u hieronder vinden:

  • Nota van inlichtingen (conform paragraaf 3.3. selectieleidraad)
  • Grondprijsbrief 2024

Sluitingstermijn

De sluitingstermijn voor de aanmelding selectie is 22 maart 2024, 10.00 uur.