Omgevingswet

De Omgevingswet is een combinatie van eerdere wetten over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De wet geldt sinds 1 januari 2024 en maakt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort, makkelijker. U kunt hierdoor in één keer de regels en afspraken van bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk te weten komen. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wanneer krijgt u te maken met de Omgevingswet?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Daar kunt u ook een vergunning aanvragen als dat nodig is of aanvullende informatie doorgeven.

Meer weten over de Omgevingswet?

Vragen

Heeft u vragen over de wet of hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contactexterne-link-icoon met ons op.

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die vanaf 1 januari 2024 voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere begrippen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.

De losse regels en wetten houden ook vaak de ontwikkeling van vernieuwende ideeën of plannen tegen. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving makkelijker gemaakt en samengevoegd in één Omgevingswet.

Inwoners van gemeente Zevenaar merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat vanaf 1 januari 2024 anders dan eerder. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Eigenlijk wij allemaal. Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen in hun omgevingsplannen niet alles meer heel precies vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen algemener te maken, is er meer ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken.

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer als een geheel wordt gezien. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook rekening wordt gehouden met onderwerpen die spelen in onze samenleving, zoals duurzaamheid, werkloosheid, gezondheid en milieuvervuiling. Hiermee verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. En er kunnen niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over hoe de buitenruimte eruit moet zien. Daar heeft iedereen iets aan. Zo gaat het aanvragen van een (omgevings-)vergunning straks sneller.

Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat is in het begin wennen en niet alles zal meteen goed gaan. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat de Omgevingswet zorgt voor betere en snellere beslissingen.