default iconOmgevingsvisie

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar. Op deze pagina leest u hoe u hierbij kunt helpen.

Wat is een omgevingsvisie?

Op dit moment werken wij aan een omgevingsvisie, een plan voor de toekomst van onze gemeente. Daarin staat hoe onze leefomgeving er in 2040 uit kan zien, welke doelen daar bij horen en maken wij (samen) keuzes over onderwerpen zoals wonen, werken, natuur, verkeer, duurzame energie en ontspanning.

Het combineren van alle wensen, ambities en belangen kan daarbij niet altijd. Daarvoor hebben we te weinig ruimte. Bovendien zijn sommige keuzes al gemaakt in bestaand beleid. 

Het is daarom belangrijk om met elkaar vast te stellen wat we belangrijk vinden, wat we willen beschermen en waar we ruimte zien voor ontwikkeling(en). Dit doet de gemeente graag samen met inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. 

Denkt u met ons mee? Bijeenkomsten en vragenlijst

Wij organiseren verschillende manieren waarop u kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente.

Inloopbijeenkomsten

In maart 2024 organiseren wij de ‘eerste gespreksronde’. Dan zijn er inloopbijeenkomsten in alle kernen. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u met de gemeente en met elkaar in gesprek over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van uw omgeving. Ook kunt u een vragenlijst invullen. 

Dinsdag 5 maart: 17.30- 19.15 uur
Oud Zevenaar  (Schuttersgebouw St Anna)

Dinsdag 5 maart: 20.15- 22.00 uur
Babberich  (Kulturhus De Borg)

Woensdag 6 maart: 17.30- 19.15 uur
Aerdt  (Dorpshuis ‘Eensgezindheid’)

Woensdag 6 maart: 20.15- 22.00 uur
Lobith (Gildehuis)             

Maandag 11 maart: 17.30- 19.15 uur
Herwen (De Cluse)

Maandag 11 maart: 20.15- 22.00 uur
Tolkamer (Lobede)          

Donderdag 14 maart: 17.30- 19.15 uur
Angerlo (De Meent)

Donderdag 14 maart: 20.15- 22.00 uur
Giesbeek (Kulturhus De Brede Blik)

Maandag 18 maart: 17.30- 19.15 uur
Lathum (Dorpshuis Het gebouw)

Maandag 18 maart: 20.15- 22.00 uur
Pannerden (De Cirkel) 

Woensdag 20 maart: 17.30- 19.15 uur
Spijk (Dorpshuis De Spieker)

Woensdag 20 maart: 20.15- 22.00 uur
Gemeentehuis Zevenaar (Patio)

Online vragenlijst

Kunt u niet naar één van deze bijeenkomsten? Of denkt u liever online mee? Van 4 tot en met 24 maart 2024 kunt u een online vragenlijst invullen op ons participatieplatform Zevenaar Verbindt.

Hulp

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de online enquête? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.  

Vragen

Lees meer over de (gemeentelijke) Omgevingsvisie of neem contact met ons op.

Extra informatie

De conceptversie van de ’Omgevingsvisie Zevenaar 2040’ is op 1 november 2023 door de gemeenteraad vrijgegeven voor de volgende stap: participatie. Zo komen er inloopbijeenkomsten en een online vragenlijst in maart 2024.

De resultaten en ervaringen van deze inloopbijeenkomsten en de (online) vragenlijst worden afgewogen en daar waar mogelijk verwerkt in een nieuwe conceptversie van de omgevingsvisie. De resultaten worden ook met deelnemers gedeeld.

In mei 2024 wordt in een ‘tweede gespreksronde’ getest of de aangepaste versie van de omgevingsvisie in de praktijk gebruikt kan worden voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Dit wordt gedaan door een groep mogelijke initiatiefnemers.

Inzage en vaststelling door gemeenteraad

In het najaar van 2024 stellen we voor iedereen een ontwerpversie van de omgevingsvisie beschikbaar. Inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen en anderen in onze gemeente hebben dan zes weken de tijd om te reageren (in beroep gaan).

De definitieve versie van de omgevingsvisie wordt in het laatste kwartaal van 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat wordt dan officieel bekendgemaakt. Er is dán geen beroep meer mogelijk. 

De wettelijke vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan. Dat is de opvolger van het bestemmingsplan. Hierin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

De omgevingsvisie is voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Denk aan inwoners, projectontwikkelaars, woningcorporaties en natuurlijk de gemeente zelf. De omgevingsvisie geeft richting aan de keuzes die we moeten maken. Daarnaast geeft het inwoners, organisaties en bedrijven een beeld van hoe we ons als gemeente willen ontwikkelen en hoe we daarbij met anderen willen samenwerken.

Het maken van een omgevingsvisie is verplicht van de Omgevingswet, een wet over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.