Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Omgevingsvergunning

Goed om te weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.  Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bent u leges verschuldigd, u vindt deze in de Legesverordening, zie tab Kosten.

Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Zevenaar op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan heeft u alsnog een vergunning nodig.

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Of een ingediende aanvraag inzien? Bel (0316) 595 111.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een complex plan, of past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag is een informeel traject voorafgaand aan de formele aanvraagprocedure. Het is een optionele stap.

 • Op Omgevingsloket online geeft u aan dat u gebruik wilt maken van een conceptaanvraag (vooroverleg).
 • Na het inloggen kunt u de gegevens van de activiteit invullen.
 • Daarna klikt u op 'Contact met bevoegd gezag'.
 • Daarna klikt u op 'Aanvraag openstellen'.
 • Bij 'Opmerking' geeft u aan dat u de conceptaanvraag openstelt voor vooroverleg.
 • Voor het toetsen van de conceptaanvraag moet u een korte omschrijving toevoegen (als bijlage bij de overige stukken). Daarom geeft u onder andere aan om welke locatie het gaat(situatietekening), wat de huidige en toekomstige situatie is van zowel gebouwen als het gebruik, een indicatie van de omvang in m2 en een omschrijving/motivering waarom u een conceptaanvraag omgevingsvergunning indient.
 • U krijgt een bevestigingsmail.
 • Onder 'Bekijk de aanvraag' ziet u dat de status van uw aanvraag een conceptaanvraag is.

Na afronding van het vooroverleg, kunt u de openstelling voor vooroverleg weer intrekken. Op basis van het gevoerde vooroverleg kunt u afhankelijk van de uitkomst de aanvraag wijzigen, verwijderen of indienen.

Behandeling van een conceptaanvraag

 • De behandeling van een conceptaanvraag is niet gebonden aan wettelijke reactietermijnen, zoals die gelden voor een formele vergunningaanvraag. Door ondertekening van het aanvraagformulier voor de conceptaanvraag verklaart u hiermee bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan. Wij streven ernaar conceptaanvragen binnen redelijke termijnen af te handelen.
 • Tegen een uitspraak op de conceptaanvraag is geen bezwaar en beroep mogelijk, omdat de uitspraak een louter informatief karakter heeft. Wel geeft het uitgebrachte advies op een conceptaanvraag duidelijkheid voor beide kanten: zowel u als aanvrager als het bevoegd gezag.
pdf Indieningsvereisten voor conceptaanvraag omgevingsvergunning (PDF, 307.25 KB) pdf Handleiding conceptaanvraag bij Omgevingsloket (PDF, 54.5 KB) pdf Informatie over omgevingsvergunning voor kap en bomenlijst voormalig gemeente Zevenaar (PDF, 380.04 KB) pdf Informatie over omgevingsvergunning voor kap en bomenlijst voormalig gemeente Rijnwaarden (PDF, 214.99 KB)

Kosten

Voor meer informatie over leges: raadpleeg de Legesverordening.