Moties

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring van één of meerdere raadsleden waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Tijdens raadsvergaderingen beslist de raad of een motie wordt aangenomen.

Ingediende moties

Een overzicht van de ingediende moties is te bekijken via het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon