Amendementen

Een amendement is een voorstel om een raadsbesluit waarover gestemd moet worden te wijzigen. De tekst van de wijziging moet letterlijk overgenomen kunnen worden in het raadsbesluit.

Overzicht amendementen

De ingediende amendementen zijn te bekijken via het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon