Melden incidentele festiviteiten

Heeft u een festiviteit met live muziek of een andere activiteit waarbij u niet voldoet aan de vastgestelde geluidsnormen? Dan kunt u dit als een incidentele festiviteit melden. U hoeft zich dan niet - onder bepaalde voorwaarden – te houden aan de geluidseisen. Dit mag u maximaal 12 keer per jaar doen.

Melden

Een incidentele festiviteit meldt u minimaal 2 weken van tevoren via onderstaand formulier. De melding is gedaan wanneer het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en op tijd is ingeleverd.

Kosten

Het melden van incidentele festiviteiten is gratis.