Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Meld u dan aan bij het Landelijk Register Kinderopvang. Verandert er iets in uw registratie? Meld dit dan bij ons.

Registreren

Uw registratie regelt u met één van deze formulieren van de Rijksoverheidexterne-link-icoon:

 • Aanvraagformulier exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Aanvraagformulier exploitatie gastouderbureau
 • Aanvraagformulier exploitatie gastouderopvang
 • Wijzigingsformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderbureau
 • Wijzigingsformulier registratie gastouderopvang

Stuur het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Wij controleren uw formulier. Ook kijken we of de bijlagen compleet zijn. Ontbreken er stukken? Dan nemen wij contact op met u. Is uw aanvraag compleet? Dan sturen wij deze door naar Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • De VGGM controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet.
 • Is dit het geval? Dan registreren wij uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Controle

Voldoet uw kinderopvang niet aan de kwaliteitseisen? Dan kunnen wij maatregelen nemen:

 • U krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fouten en gebreken te herstellen.
 • U kunt ook een boete krijgen.
 • In het uiterste geval sluiten wij uw kinderopvang.

Wij baseren de maatregelen onder andere op:

 • Het inspectierapport van de GGD.
 • De Wet kinderopvang (Wko).