Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Goed om te weten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen

Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de VGGM en een beschikking van de gemeente

Tegemoetkoming in de kosten

Beschikt u over een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor een extra bijdrage van de gemeente voor kinderopvang.