Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Adressen voor kinderopvang:
Landelijk Register Kinderopvang

Goed om te weten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen.

Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de VGGM en een beschikking van de gemeente.

Tegemoetkoming in de kosten

Beschikt u over een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor een extra bijdrage van de gemeente voor kinderopvang.