default iconHuisvesting in verband met Pré-mantelzorg

De gemeente Zevenaar wil tijdelijk huisvesting in verband met pré-mantelzorg toestaan. Dit geldt voor situaties waar (nog) geen sprake is van mantelzorg, maar wel al de behoefte bestaat om voor elkaar te zorgen. Voor deze situaties heeft het college beleidsregels opgesteld.

Pré-mantelzorg

Huisvesting voor Pré-mantelzorg biedt inwoners de mogelijkheid om zorg te bieden aan een familielid of bekende. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Deze vorm van huisvesting is tijdelijk en bedoeld om toekomstige mantelzorg onder voorwaarden alvast mogelijk te maken.

U kunt een aanvraag indienen voor situaties waar (nog) geen sprake is van mantelzorg, maar waar wel de wens bestaat om onderlinge zorg te verlenen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om in de toekomst zorg te bieden aan een familielid of bekende waarmee u een sociale relatie heeft. Zo kunnen mensen langer en prettig thuis blijven wonen.

Wie komt in aanmerking?

Voor deze huisvesting rond pré-mantelzorg is wel een vergunning nodig maar geen medische verklaring. Wel stelt de gemeente bepaalde eisen. Zo is deze vorm van huisvesting bedoeld voor inwoners van 67 jaar of ouder en voor jongere inwoners met een progressieve ziekte, die kunnen aantonen dat ze waarschijnlijk binnen tien jaar mantelzorg nodig hebben.

Voorwaarden

Het college van de gemeente Zevenaar heeft in november 2023 de ‘beleidsregels pré-mantelzorg’ vastgesteld. Daarmee is het onder voorwaarden mogelijk huisvesting voor pré-mantelzorg te realiseren zonder mantelzorgindicatie.

Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst de voorwaarden in de beleidsregels. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via  (0316) 595 111 en vraag naar een medewerker van Vergunningen.

Aanvraag vergunning

Wanneer u in aanmerking komt voor huisvesting pré-mantelzorg, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Als uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden kan een omgevingsvergunning worden afgegeven voor maximaal 10 jaar. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning brengen wij legeskosten in rekening.