Huisvesting in verband met Pré-mantelzorg

De gemeente Zevenaar wil tijdelijke huisvesting in verband met pré-mantelzorg toestaan bij bestaande woningen. Dit geldt voor situaties waar nog geen sprake is van mantelzorg, maar dat in de toekomst wel wordt verwacht.

Pré-mantelzorg

Tijdelijke huisvesting voor pré-mantelzorg biedt inwoners de mogelijkheid om zorg te bieden aan een familielid of bekende. Onder voorwaarden is het mogelijk om op een bestaand woonperceel in een gedeelte van de woning of in een bijbehorend bouwwerk een pré-mantelzorgwoning te realiseren. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Deze vorm van huisvesting is tijdelijk en bedoeld om vooruitlopend op toekomstige mantelzorg onder voorwaarden alvast mogelijkheden te bieden om te zorgen voor naasten.

Wie komt in aanmerking?

Niet in alle situaties is er ruimte voor een pré-mantelzorgwoning. Daarom moet u eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst vervolgens of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat het gaat om personen die AOW-leeftijd hebben bereikt of om personen waarbij vanwege een progressieve ziekte in de toekomst mantelzorg nodig is.

Voorwaarden

Het college van de gemeente Zevenaar heeft in november 2023 de ‘beleidsregels pré-mantelzorg’ vastgesteld. Daarmee is het onder voorwaarden mogelijk huisvesting voor pré-mantelzorg te realiseren zonder mantelzorgindicatie.

Wilt u weten of u voldoet aan de regels of welke stukken nodig zijn? Controleer dan eerst alle voorwaarden in de beleidsregelsexterne-link-icoon. Samengevat zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De vergunning kan voor maximaal tien jaar verleend worden.
  • Het kan alleen op percelen waar nu al wonen is toegestaan (niet bij bedrijfswoningen).
  • De pré-mantelzorgwoning moet gerealiseerd worden in (delen van) gebouwen die op grond van het bestemmingsplan/omgevingsplan of de (landelijke) regels voor vergunningvrij bouwen, zijn toegestaan. Deze beleidsregels maken het niet mogelijk om méér vierkante meters gebouwen toe te staan
  • Er dient ruimte te zijn voor één extra parkeerplaats.
  • Bedoeld voor personen die AOW-leeftijd hebben bereikt of personen waarbij vanwege een progressieve ziekte in de toekomst mantelzorg nodig is.
  • Het huishouden in de pré-mantelzorgwoning mag uit maximaal twee personen bestaan.

In alle gevallen gelden voor de bouw van een pré-mantelzorgwoning de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via  (0316) 595 111 en vraag naar een medewerker van Vergunningen.

Aanvraag vergunning

Wanneer u in aanmerking komt voor huisvesting pré-mantelzorg, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nlexterne-link-icoon. Als uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden kan een omgevingsvergunning worden afgegeven voor maximaal 10 jaar. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning brengen wij legeskosten in rekening.