Mantelzorg

Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Dan bent u mantelzorger. Caleidoz kan u hierbij ondersteunen.

Mantelzorg Zevenaar

Bent u op zoek naar ondersteuning en informatie om uw mantelzorgtaak goed te combineren in uw dagelijks leven? Neem dan contact op met Mantelzorg Zevenaar. Dit is een verzamelpunt voor zowel organisaties als inwoners waar alle deskundigheid over mantelzorg is gebundeld en waar u 365 dagen per jaar terecht kunt voor ondersteuning en vragen. Aan Mantelzorg Zevenaar is een netwerkorganisatie verbonden bestaande uit  scholen, werkgevers, huisartsen, thuisorganisaties, etc. om te kijken hoe zij u zo goed mogelijk zorgen uit handen kunnen nemen. Zo wordt er gekeken wat er bijvoorbeeld nodig is om uw studie te kunnen blijven volgen of welke maatregelen zij kunnen treffen zodat u uw werk thuis en bij uw werkgever goed kunt combineren. Denk hierbij aan het verschuiven van werktijden en studieondersteuning.

Neem voor meer informatie contact op met Mantelzorg Zevenaar via info@mantelzorgzevenaar.nl of telefonisch via (0316) 441 028.

Mantelzorgcompliment

Het college van burgemeester en wethouders waardeert de inzet van Zevenaarse mantelzorgers. In 2018 is besloten om over dat jaar alsnog mantelzorgcomplimenten uit te reiken in de vorm van ‘De Stad In! cadeaubonnen’. De waarde van de cadeaubonnen is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen en wordt later bekendgemaakt. Het maximale bedrag per mantelzorgcompliment bedraagt €200,00. De cadeaubon kan bij vrijwel alle winkeliers en horecagelegenheden in het centrum van Zevenaar worden ingeleverd. U kunt als ontvanger van mantelzorg één compliment aanvragen voor iemand die:

  • in 2018 minimaal drie maanden aaneengesloten mantelzorg verleende
  • voor minimaal acht uur per week
  • de zorg onbetaald verleende

Aanvragen

U kan van dinsdag 22 januari tot vrijdag 15 maart 2019 deze blijk van waardering aanvragen. Dit via het online aanvraagformulier. Ook zijn er papieren aanvraagformulieren beschikbaar bij de servicebalie in het gemeentehuis die u daar kunt invullen en inleveren. Na goedkeuring van de aanvraag worden de cadeaubonnen per post verstuurd.

Mantelzorgwaardering 2019

Voor het jaar 2019 worden geen mantelzorgcomplimenten uitgereikt. De toekomstige waardering voor mantelzorgers moet nog worden vormgegeven