Herontwikkeling vastgoed selectieprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar maakt hierbij bekend van plan te zijn om de hieronder beschreven locaties te verkopen voor het ontwikkelen en realiseren van woningbouw.

Locatie

Plaats

Indicatieve oppervlakte

Staat van het

te verkopen eigendom

Kadastraal nummer

Markt 8

Lobith

905 m²

Perceel inclusief bebouwing in huidige staat

Sectie C,

nr 1492 en 1493

Nieuwe

Komstraat 19

Lobith

1156 m²

Bouwrijp perceel

Sectie B,

nr 2608 (gedeeltelijk)

Steenhuizen 6

Zevenaar

2731 m²

Bouwrijp perceel

Sectie C,

nr 2297 (gedeeltelijk)

Da Costastraat 2

Zevenaar

2313 m²

Bouwrijp perceel

Sectie C,

nr 2828, 2829 (gedeeltelijk)

Daarom wordt er een openbare selectieprocedure gevolgd. De gemeente is van plan om (per locatie) met de partij, die volgens de criteria uit de selectieleidraad het beste plan heeft ingediend, een koop-/ontwikkelovereenkomst te sluiten.

Nadere informatie openbare selectieprocedure

Nadere informatie over deze selectieprocedure is hieronder te vinden. U kunt daar ook de selectieleidraad downloaden. In de selectieleidraad en bijlagen treft u onder andere de voorwaarden met betrekking tot de verkoop, hoe u zich kunt aanmelden, de selectiecriteria en de procedure aan, inclusief de bijbehorende planning.

Bijlage 4 kunt u opvragen bij ondersteunend projectleider Roos van Aartsen via r.vanaartsen@zevenaar.nl

Aanmelden voor de selectieprocedure van de voorselectie kan tot uiterlijk dinsdag 30 mei 2023 10.00 uur.