Wethouder Toon Albers

Toon Albers is wethouder namens Lokaal Belang Zevenaar

Contact

Portefeuille

  • infra: weg, spoor, water
  • verkeer en vervoer
  • parkeren
  • openbaar vervoer
  • openbare ruimte: groenbeheer
  • culturele voorzieningen en verenigingsleven
  • wijk- en kernenbeleid/leefbaarheid
  • land- en tuinbouw

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Lid Bestuurlijk Opgave Team Verbonden regio  Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Bestuurlijk trekker opgave A15/12 en hoofdwegennet Oostflank Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Algemeen lid  Samenwerking De Liemers (SDL) Onbezoldigd Ja
Lid Bestuurlijk Platform Cultuur Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Lid Portefeuillehouders Overleg Mobiliteit en Vervoerberaad Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Algemeen lid  Bestuurlijk Overleg Grondgebonden Gemeenten Via15 ( A15/12) Onbezoldigd Ja
Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur de Liemers Onbezoldigd Ja