Wethouder Stef Bijl

Stef Bijl is wethouder namens de PvdA

Contact

Portefeuille

 • jeugdzorg
 • Wmo
 • volksgezondheid
 • inkomensondersteuning
  • Participatiewet
  • schuldhulpverlening
  • armoedebeleid
 • diversiteit en inclusie

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Bestuurslid Stichting Bigot-Fonds Onbezoldigd Nee