Wethouder Bart Kagei

Bart Kagei is wethouder namens GroenLinks

Contact

Portefeuille

  • energietransitie
  • afval en circulariteit
  • water en klimaatadaptatie
  • natuur- en landschap
  • milieubeheer
  • onderwijs en kinderopvang
  • cultureel erfgoed en monumenten

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Voorzitter bestuur (t/m 1e helft 2024  daarna gewoon lid) Reinigingsdienst De Liemers (RDL)  Onbezoldigd Ja
Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Onbezoldigd Ja
Algemeen bestuurslid Samenwerking de Liemers (SDL) Onbezoldigd Ja
Algemeen bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers  Onbezoldigd Ja
Algemeen bestuurslid Groene Metropool Regio Circulaire regio Onbezoldigd Ja