Contact

Portefeuille

  • planning en control cyclus
  • werklocaties
  • grondexploitatie
  • belastingen
  • vastgoed
  • economie en werkgelegenheid
  • ICT en informatiebeheer/datasturing
  • sport
  • vrijetijdseconomie
  • algemeen subsidiebeleid

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Lid van de raad van toezicht De Onderwijsspecialisten Bezoldigd Nee
Voorzitter Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort Onbezoldigd Nee
Vertrouwenspersoon Fort Pannerden Onbezoldigd Nee
Penningmeester Liemerse Ambassade Onbezoldigd Nee