Wethouder Arthur Boone

Arthur Boone is wethouder namens de VVD

Contact

Portefeuille

  • planning en control cyclus
  • werklocaties
  • grondexploitatie
  • belastingen
  • vastgoed
  • economie en werkgelegenheid
  • ICT en informatiebeheer/datasturing
  • sport
  • vrijetijdseconomie
  • algemeen subsidiebeleid

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Lid van de raad van toezicht De Onderwijsspecialisten Bezoldigd Nee
Voorzitter Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort Onbezoldigd Nee
Vertrouwenspersoon Fort Pannerden Onbezoldigd Nee