Wethouder Aad van Orden

Aad van Orden is wethouder namens D66

Contact

Portefeuille

  • ruimtelijke ordening
  • woningbouw
  • stads- en dorpsontwikkeling
  • waterveiligheid/hoog waterbescherming
  • vergunningverlening en toezicht
  • coördinatie participatie

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Lid Bestuurlijk opgaventeam Groene Groei Regio  Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Algemeen lid Stuurgroep Rivier Klimaatpark IJsselpoort Onbezoldigd Ja
Lid Taakgroep IJssel Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) Onbezoldigd Ja