Wethouder Aad van Orden

Aad van Orden is wethouder namens D66

Contact

Portefeuille

  • ruimtelijke ordening
  • woningbouw
  • stads- en dorpsontwikkeling
  • waterveiligheid/hoog waterbescherming
  • vergunningverlening en toezicht
  • coördinatie participatie
  • asiel, statushouders en vluchtelingen

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
FunctieOrganisatieBezoldigd/onbezoldigdVoortvloeiend uit ambt
Lid Bestuurlijk opgaventeam Groene Groei Regio Groene Metropoolregio Arnhem NijmegenOnbezoldigdJa
Algemeen lidStuurgroep Rivier Klimaatpark IJsselpoortOnbezoldigdJa
Lid Taakgroep IJsselVereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)OnbezoldigdJa