Verzoek tot handhaving

Ervaart u een vorm van overlast in uw directe omgeving en komt u er in een gesprek met elkaar niet uit? De eerste stap is om dat bij ons te melden. Eén van onze toezichthouders zal contact met u opnemen en vervolgens de situatie beoordelen. Na de beoordeling krijgt u een terugkoppeling.

Goed om te weten

Het is ook mogelijk om een verzoek om handhaving te doen. Dit verzoek doet u als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het gaat hierbij om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving.

U kunt alleen een verzoek om handhaving indienen als u 'belanghebbende' bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van gronden of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende. Een verzoek om handhaving kan nooit anoniem ingediend worden, dit omdat dan niet beoordeeld kan worden of u belanghebbende bent.

Verzoek tot handhaving digitaal

U kunt onlineexterne-link-icoon een verzoek tot handhaving doen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Verzoek tot handhaving per post

U kunt uw verzoek om handhaving ook per ondertekende brief indienen. Geef daarbij de volgende informatie:

 • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
 • informatie over de vermeende overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de vermeende overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang heeft u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een spoedeisende situatie? Zo ja, waarom?
  • indien bekend: naam van de persoon die volgens u in overtreding is, wet of regelgeving die overtreden wordt
  • eventuele bijlagen die de situatie weergeven

Wat gebeurt er met uw verzoek tot handhaving?

Een verzoek kan terecht of niet terecht zijn. Een toezichthouder moet altijd ter plaatse een onderzoek uitvoeren naar aanleiding van uw verzoek. De gemeente neemt daarna een formeel besluit. Dit besluit nemen wij binnen 8 weken na indienen van het verzoek. Deze termijn volgt uit de wet.  Als voor het uitvoeren van het onderzoek meer tijd nodig is kan deze termijn worden verlengd. Hier wordt u over geïnformeerd.

Overtreding

Als er sprake is van een overtreding wordt onderzocht of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Kan dit niet, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden. Dat kan betekenen dat een bepaald gebruik moet stoppen of een bouwwerk afgebroken moet worden. Als de toezichthouder constateert dat er geen sprake is van een overtreding wordt uw verzoek schriftelijk afgewezen. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Toezicht- en handhavingsbeleid 2018-2022

Bekijk het toezicht- en handhavingsbeleid 2018-2022externe-link-icoon op overheid.nl.