Uittreksel burgerlijke stand

Goed om te weten

Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte. De aktes van de burgerlijke stand blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Uittreksel burgerlijke stand

Het uittreksel is een kopie van de akte. Vraag het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop. U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen: talen Frans/Duits/Engels.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

Een uittreksel kunt u aanvragen voor uzelf.
Wilt u voor iemand anders een uittreksel van een akte aanvragen? Dat kan alleen als:

  • U het kind of kleinkind bent of de ouder of grootouder bent (dus geen broer of zus).
  • U een erfgenaam bent.
  • U de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent.
  • U de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  • U het uittreksel nodig heeft voor een gerechtelijke procedure.
  • U het uittreksel nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • U een schriftelijke toestemming heeft (een machtiging), gebruik hiervoor het machtigingsformulier.
pdf Machtigingsformulier (PDF, 116.1 KB)

Andere uittreksels

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zevenaar woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.

Afspraak maken

U kunt het uittreksel burgerlijke stand ook persoonlijk in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor eerst online een afspraak.

Meenemen

Als u het uittreksel burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvraagt, neemt u mee:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook een schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van diegene mee.
  • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag.

Kosten

Product Tarief 2019
Uittreksel burgerlijke stand € 13,40