Uittreksel burgerlijke stand

Goed om te weten

  • Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte.
  • De aktes van de burgerlijke stand blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het uittreksel is een kopie van de akte. Vraag het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  • Het uittreksel kunt u aanvragen voor uzelf, voor uzelf en uw partner, voor uw kind, voor uw ouder of voor iemand anders die u heeft gemachtigd.
  • Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop.
  • U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen: talen Frans/Duits/Engels.
  • U kunt het uittreksel burgerlijke stand ook persoonlijk in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor eerst online een afspraak.
  • Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zevenaar woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.

Meenemen

Als u het uittreksel burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvraagt, neemt u mee:

  • Uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook een schriftelijke machtiging en het legitimatiebewijs van diegene mee
  • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Kosten

Product Tarief 2019
Uittreksel burgerlijke stand € 13,40