Uittreksel burgerlijke stand

Wat u moet weten

  • Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het uittreksel is een kopie van de akte.
  • Het uittreksel BRP kunt u aanvragen voor uzelf, voor uzelf en uw partner, voor uw (meerderjarige) kind of voor iemand anders die u heeft gemachtigd
  • Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop
  • U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen: talen Frans/Duits/Engels.
  • U kunt het uittreksel burgerlijke stand ook persoonlijk in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor eerst online een afspraak.
  • Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zevenaar woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan

Meenemen

Als u het uittreksel burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvraagt, neemt u mee:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook een schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van diegene mee
  • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Kosten

Product Tarief 2017 Tarief 2018
Uittreksel burgerlijke stand € 12,90 € 13,20