Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Dan krijgt u een kopie van de officiële geboorteakte, huwelijksakte, scheidingsakte of overlijdensakte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Het uittreksel ontvangt u dan binnen enkele werkdagen per post.

Goed om te weten

Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte. De aktes van de burgerlijke stand blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Uittreksel burgerlijke stand

Het uittreksel is een kopie van de akte. Vraag het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop. U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen: talen Frans/Duits/Engels.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

Een uittreksel kunt u aanvragen voor uzelf.
Wilt u voor iemand anders een uittreksel van een akte aanvragen? Dat kan alleen als:

  • U het kind of kleinkind bent of de ouder of grootouder bent (dus geen broer of zus).
  • U een erfgenaam bent.
  • U de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent.
  • U de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  • U het uittreksel nodig heeft voor een gerechtelijke procedure.
  • U het uittreksel nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • U een schriftelijke toestemming heeft (een machtiging), gebruik hiervoor het machtigingsformulierexterne-link-icoon.

Andere uittreksels

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zevenaar woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.

Kosten

De aanvraag van een uittreksel burgerlijke stand kost in 2024 € 16,60.