Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Starterslening

Wat is de Starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en aankoopprijs van de woning. De hoogte van de lening hangt af van uw inkomen en de aankoopprijs van de woning. Het maximumbedrag is € 40.000. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening in opdracht van de gemeente Zevenaar.

Hoe werkt het?

De totale financiering van uw woning bestaat uit twee delen:

  1. Een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze.
  2. Een (aanvullende) Starterslening die u afsluit bij SVn.

De eerste drie jaar is de Starterslening aflossingsvrij en u betaalt geen rente. Daarna wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Laat uw inkomen meer toe? Dan gaat u ook aflossing betalen. Is uw inkomen niet gestegen? Dan blijft de Starterslening renteloos en aflossingsvrij. Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening af.

Meer informatie vindt u op de website van SVN.

Voorwaarden en aanvragen

Wilt u de Starterslening aanvragen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis.
  • U gaat zelf in de koopwoning wonen.
  • Uw nieuwe of bestaande woning staat in de gemeente Zevenaar.
  • De maximale koop(aanneem)som voor de woning is maximaal tot de NHG grens € (€ 355.000 incl. k.k./ v.o.n.), inclusief  verbeterkosten en meerwerk.
  • Maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000.
  • Verwervingskosten zijn de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend. Bij nieuwbouw is dat 6% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.
  • De voorwaarden zijn vastgelegd in Verordening Starterslening gemeente Zevenaar 2020.

Aanvragen

Wilt u de Starterslening aanvragen? Klik dan op de button bovenaan deze pagina en vul het formulier in. Wij bekijken dan of u aan de voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan ontvangt u van ons per mail een voorlopige toewijzing.

Download daarna via www.svn.nl/particulieren/situaties/eerste-woning-kopen/ het aanvraagformulier voor de lening. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u digitaal met alle benodigde bijlagen naar SVn. SVn voert vervolgens een krediettoets uit. Is deze positief? Dan ontvangt u van SVn een offerte.