Starterslening

Voor het eerst een eigen huis kopen? Door de strengere hypotheekeisen en de hoge huizenprijzen is het voor starters moeilijk om hun hypotheek rond te krijgen. De gemeente Zevenaar wil het starters makkelijker maken om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen*.
* Het is op dit moment helaas niet meer mogelijk om de Starterslening aan te vragen. Het beschikbaar gestelde budget is op. Als de lening weer beschikbaar is, dan zal dat via deze pagina en via de gemeentelijke communicatiekanalen gecommuniceerd worden.

Wat is de starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen het bedrag dat u met uw inkomen maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en aankoopprijs van de woning. De hoogte van de lening hangt af van uw inkomen en de aankoopprijs van de woning. Het maximumbedrag is € 40.000. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening in opdracht van de gemeente Zevenaar.

De totale financiering van uw woning bestaat uit twee delen:

  1. Een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze.
  2. Een (aanvullende) Starterslening die u afsluit bij SVn.

De eerste drie jaar is de Starterslening aflossingsvrij en u betaalt geen rente. Daarna wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Laat uw inkomen meer toe? Dan gaat u ook aflossing betalen. Is uw inkomen niet gestegen? Dan blijft de Starterslening renteloos en aflossingsvrij. Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening af.

Meer informatie vindt u op de website van SVN.

Voorwaarden

Wilt u de Starterslening aanvragen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis.
  • U gaat zelf in de koopwoning wonen.
  • Uw nieuwe of bestaande woning staat in de gemeente Zevenaar.
  • De maximale koop(aanneem)som voor de woning is maximaal tot de NHG grens (€ 355.000 incl. k.k./ v.o.n.), inclusief  verbeterkosten en meerwerk.
  • Maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000.
  • Verwervingskosten zijn de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend. Bij nieuwbouw is dat 6% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.
  • De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar 2020.

Wilt u de Starterslening aanvragen? Klik dan op de button bovenaan deze pagina en vul het formulier in*. Wij bekijken dan of u aan de voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan ontvangt u van ons per mail een voorlopige toewijzing. Vul daarna het aanvraagformulier voor de lening in. Dit stuurt u digitaal met alle benodigde bijlagen naar SVn. SVn voert vervolgens een krediettoets uit. Is deze positief? Dan ontvangt u van SVn een offerte.