Ruim 1000 keer meegedacht over omgevingsvisie

19 april 2024
Algemeen nieuws

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Geven we ruimte aan de auto of het openbaar vervoer? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Of hoe maken we plek voor natuur en bewegen?

We willen dat onze gemeente ook in de toekomst een schone en veilige plek is waar we op een fijne manier met elkaar leven, wonen en werken. Daarom is het belangrijk dat we samen keuzes maken om de koers van onze gemeente te bepalen.

Om samen deze koers te bepalen, konden inwoners van gemeente Zevenaar in maart 2024 op verschillende manieren met de gemeente en elkaar in gesprek. Dat kon via inloopbijeenkomsten in alle kernen, een online vragenlijst of een ‘discussiebus’. 

In totaal hebben ruim 1000 inwoners en andere betrokkenen meegedacht. Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de waardevolle antwoorden en opmerkingen. Hieronder leest u meer over wat wij nu doen met deze informatie en wanneer wij de resultaten delen.

Resultaten in de derde week van mei

De informatie, antwoorden en ervaringen worden nu verwerkt. Niet alle antwoorden en opmerkingen kunnen wij verwerken in de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld omdat dit niet past in bestaande regels, plannen of wetten. 

In de week van 13 mei 2024 delen wij daarom op onze projectpagina en op de website Zevenaar Verbindtexterne-link-icoon een overzicht van de resultaten. Ook leest u dan wat daarmee is of wordt gedaan in een nieuwe conceptversie van de omgevingsvisie. 

Vervolgens testen we eind mei in een ‘tweede gespreksronde’ of de aangepaste versie van de omgevingsvisie in de praktijk gebruikt kan worden voor iedereen die plannen heeft voor de ruimte in gemeente Zevenaar. Dit wordt gedaan door een groep mogelijke initiatiefnemers en experts/deskundigen die hierin kunnen meedenken.

Zo werd in maart 2024 ruim 1000 keer meegedacht

Inloopbijeenkomsten

Op zes verschillende avonden is in twee kernen (per avond) een inloopbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomsten waren vrij toegankelijk. Inwoners, andere belanghebbenden en de gemeente gingen aan de hand van kaarten van onze gemeente in gesprek over de onderwerpen economie, wonen, leegomgeving en mobiliteit. In totaal zijn 265 bezoekers in gesprek gegaan met de gemeente.

Online vragenlijst

Op participatieplatform www.zevenaarverbindt.nlexterne-link-icoon konden inwoners van 4 tot en met 24 maart een online vragenlijst invullen. Deze vragenlijst was opgebouwd uit dezelfde onderwerpen – wonen, economie, leegomgeving en mobiliteit. Een deel van de vragenlijst ging over de hele gemeente, een deel over specifieke gebieden van de gemeente. In totaal hebben 660 personen de vragenlijst ingevuld.

Discussiebus

Op vrijdag 15 maart en op vrijdag 22 maart stond de ‘discussiebus’ op de weekmarkt. Op zaterdag 16 maart stond de bus bij twee supermarkten in twee verschillende wijken van de kern Zevenaar. 

Inwoners en andere betrokkenen gingen daar met een interviewer in gesprek over de toekomst van Zevenaar. Dit gebeurde met dezelfde vragen als de online vragenlijst, samen met een uitgebreide toelichting. In totaal hebben ruim 100 personen op deze manier meegedacht.

Meer weten?

Ga dan naar onze pagina over de omgevingsvisie.