Reactie op zorgen doelgroepenvervoer: “Bewoording ongelukkig gekozen”

20 maart 2024
Inwonersnieuws

Verschillende formuleringen en passages uit het verbeterplan doelgroepenvervoer hebben recent onbedoeld geleid tot boosheid en onbegrip in de samenleving. Het college van burgemeester en wethouders erkent dat sommige bewoordingen ongelukkig zijn en begrijpt de zorgen en frustraties die dit met zich mee hebben gebracht.

Wethouder Stef Bijl: “Het doelgroepenvervoer is van essentieel belang voor de Zevenaarse gemeenschap. Het zorgt ervoor dat de mensen die dit het hardst nodig hebben ook van A naar B kunnen komen. Dit is onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving. Iets waar wij als gemeente juist voor staan. Sommige gekozen bewoordingen uit het verbeterplan doelgroepenvervoer, waaronder de term 'lijden', zijn op z’n zachtst gezegd ongelukkig. Het raakt ons dat dit mensen gekwetst heeft. De bewoording sluit niet aan bij wat wij belangrijk vinden met betrekking tot de zorg voor onze inwoners. Ook niet bij de verbeteringen die wij voor ogen hebben. Het was beter en zorgvuldiger geweest om de essentie van het plan anders weer te geven.”

Rekenen op zorg en hulp

In het coalitieakkoord is expliciet opgenomen dat als je ziek bent of hulp nodig hebt, je moet kunnen rekenen op zorg en hulp. Wij staan hier nog steeds onverminderd voor. Juist om dit ook in de toekomst te kunnen blijven bieden zoeken we naar een goede balans in het bieden van passende zorg aan inwoners en de financiële uitgaven die daarbij komen kijken. We gaan met elke betrokken partij in gesprek hoe we het doelgroepenvervoer toekomstbestendig kunnen maken. We focussen in die gesprekken op waar het anders kan. Vertrouwen in elkaar is daarbij essentieel.

Gemeente als achtervang

Zo kunnen sommige hulpvragen opgelost worden binnen het eigen netwerk. Lukt dit niet? Dan kijken wij samen met inwoners hoe ze hun eigen netwerk mogelijk kunnen versterken. We willen inwoners bewust(er) maken van de vervoersopties die er zijn en zorgen dat zij gebruikmaken van de optie die het best past bij hun situatie.