Publicatieborden

De gemeente Zevenaar plaatst spanframes voor het bekend maken van de verkiezingen. Partijen mogen zelf aankondigingsborden en posters plaatsen. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden.

Aankondigingsborden op vaste locaties

In de gemeente Zevenaar zijn ongeveer 150 lantaarnpalen aangeduid met een gele of rode band. Aan deze lantaarnpalen mogen politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen sandwichborden plaatsen. De lijst met locaties van de lantaarnpalen vindt u op de pagina aankondigingsbord melden. Naast een gele of rode band zijn de lantaarnpalen ook voorzien van een nummer. 

De afmetingen voor de sandwichborden zijn: 150x100 cm. (HxB). Dit is de maximale afmeting.

De politieke partijen mogen de aankondigingsborden/sandwichborden vanaf 18 mei 2024 12.00 uur plaatsen op de aangewezen locaties. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de borden en moeten dit voor 8 juni doen. Wanneer de borden niet op tijd zijn opgeruimd, laat de gemeente Zevenaar deze borden opruimen. De kosten daarvan verhaalt de gemeente op de partijen die hun borden niet hebben opgeruimd.

Verkeersborden moeten zichtbaar blijven. Aankondigingsborden mogen het zicht niet belemmeren. Daarnaast moeten de borden goed worden vastgemaakt zodat ze niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade kunnen veroorzaken.

Reclame-uitingen in de openbare ruimte

Het plakken van posters in de openbare en het voeren van campagne is toegestaan voor alle deelnemende partijen als er in ieder geval wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

  • Verkeersveiligheid moet worden geborgd
  • Verkeersborden en verkeerslichten moeten ten alle tijden zichtbaar blijven
  • De posters mogen geplakt worden vanaf 18 mei 2024 12.00 uur
  • De posters moeten voor 8 juni verwijderd zijn
  • Geen reclame-uitingen op Provinciale wegen
  • Verkiezingsaffiches mogen niet zichtbaar zijn vanaf een stembureau

Hierbij hanteren we een norm van minimaal 10 meter afstand vanaf de ingang van een stembureau (tenzij het om een aangeduide paal gaat met gele of rode band).

Reclame-uitingen zijn onder deze voorwaarden toegestaan in de openbare ruimte. Als er reclame-uitingen worden geplaatst buiten de openbare ruimte (bijvoorbeeld aan de gevel van een bedrijf/woning) is daarvoor toestemming nodig van de eigenaar van de grond en/of het pand.

Reclame-uitingen die worden geplaatst en niet aan bovenstaande eisen voldoen, laat de gemeente verwijderen.

Spanframes

De verkiezingen worden door de gemeente kenbaar gemaakt met borden/doeken in de daarvoor aanwezige spanframes. Deze staan verspreid door de gemeente. Het is niet toegestaan om op of aan deze spanframes partijpolitieke boodschappen te plakken en/of bevestigen.

Hoe krijgt de poster van uw politieke partij een plek op de verkiezingsborden?

In de gemeente Zevenaar printen we affiches op doeken. Het bedrijf Jazet Sign & Print maakt de verkiezingsdoeken. Op 29 april 2024 maakt de Kiesraad bekend welke politieke partijen meedoen aan deze verkiezing. Het bedrijf verzamelt rond 23 april 2024 alle verkiezingsposters:

  • Uw partij krijgt een verzoek via e-mail

Jazet Sign & Print vraagt de Kiesraad welke politieke partijen meedoen in de kieskring van de gemeente Zevenaar. En vraagt de contactpersonen van deze partijen om een poster in te sturen.

  • Zelf een posterbestand aanleveren

Politieke partijen kunnen ook zelf de poster digitaal aanleveren via www.jazet.nl/verkiezingenexterne-link-icoon. Doe dit uiterlijk rond 23 april 2024. Houd rekening met de eisen aan het bestand.

Respectvolle omgang

We vragen alle deelnemende partijen aan de verkiezingen om op een respectvolle manier met de partij-uitingen van anderen om te gaan. Wanneer u ervaart dat dit (in uw ogen) niet gebeurt, vragen wij u onderling direct contact te zoeken.