Aankondigingsbord melden

Wilt u een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen? Meld het eerst bij ons.
Van 18 mei tot 8 juni 2024 zijn de aankondigingsborden gereserveerd voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Type borden

Aankondigingsborden

Aankondigingsborden zijn sandwich- of driehoeksborden waarmee activiteiten, evenementen, theatervoorstellingen, goede doelen en voorlichtingscampagnes die in de gemeente Zevenaar plaatsvinden worden aangekondigd. Binnen onze gemeente zijn 180 vaste locaties aangewezen. Op die plekken kunt u borden plaatsen. Eén aanvrager mag op maximaal 25 locaties borden plaatsen.

Wilt u borden plaatsen aan de Babberichseweg, Beekseweg, Doesburgseweg (buiten bebouwde kom), Dorpstraat (met uitzondering van gedeelte tussen Beekseweg en Emmerichseweg ) en de Rivierweg? Neem dan contact op met de provincie Gelderland.externe-link-icoon

Bevestig de aankondigingsborden aan een lantaarnpaal (Lp), tenzij anders aangegeven. Bevestig de aankondigingsborden stevig. Ze mogen niet kunnen omvallen, omwaaien en/of hinder of schade veroorzaken voor anderen.

 • U mag maximaal 1 aankondigingsbord per lantaarnpaal plaatsen.
 • De lantaarnpalen zijn voorzien van een nummer en een rode band van 5 cm.
 • In Zevenaar, Oud-Zevenaar, Babberich, Angerlo, Lathum en Giesbeek mag u per weg (cluster van 4)  1 aankondigingsbord plaatsen.
 • In Lobith, Tolkamer, Herwen, Aerdt, Spijk en Pannerden mag u per dorp 2 aankondigingsborden plaatsen.
 • Aankondigingsborden mogen maximaal 2 weken voor de aan te kondigen activiteit worden geplaatst.
 • Plaats de aankondigingsborden na 12.00 uur (op de afgesproken startdag). Verwijder de borden weer de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends.
 • Verkeersborden moeten altijd zichtbaar blijven. Let daar goed op bij het plaatsen.
 • De aankondigingsborden hebben een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 1 meter.
 • Aankondigingsborden meldenexterne-link-icoon

Spandoeken

Spandoeken zijn bedoeld voor het promoten van goede doelen, voorlichtingscampagnes en activiteiten van Zevenaarse niet- commerciële instellingen. Deze activiteiten moeten in de gemeente Zevenaar plaatsvinden. U mag gebruik maken van de 10 aangewezen locaties.

 • Plaats de spandoeken na 12.00 uur (op de afgesproken startdag) en verwijder deze de dag na de activiteit vóór 12.00 uur ’s ochtends.
 • Let op dat de spandoeken niet het zicht op verkeersborden blokkeren.  
 • De spandoeken in het centrum van Zevenaar moeten op minimaal op 4,5 meter hoogte hangen.
 • Zorg dat de spandoeken stevig hangen en geen hinder of schade veroorzaken voor anderen.
 • Spandoeken meldenexterne-link-icoon

Spanframes

Locaties aankondigingsborden

Plaatst u in Zevenaar, Angerlo, Lathum, Giesbeek, Babberich of Oud-Zevenaar borden? Per weg mag u één aankondigingsbord plaatsen.

Zevenaar

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 5721Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaanmiddengeleider
Lp 5722Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaanmiddengeleider
Lp 5723Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaanmiddengeleider
Lp 5724Arnhemseweg, wegvak rotonde Roodwilligen - kruispunt Ringbaanmiddengeleider

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 1932Arnhemseweg, wegvak kruispunt Ringbaan - rotonde Zoneggetegenover politiebureau
Lp 1933Arnhemseweg, wegvak kruispunt Ringbaan - rotonde Zoneggetegenover politiebureau
Lp 1936Arnhemseweg, wegvak rotonde Zonegge - rotonde Noordeindemiddengeleider
Lp 1937Arnhemseweg, wegvak rotonde Zonegge - rotonde Noordeindemiddengeleider

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 1948Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaanberm tussen weg en parallelweg met oneven huisnummers, voor nr. 81
Lp 1951Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaanberm tussen weg en parallelweg met even huisnummers, voor nr. 60
Lp 1953Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaanberm tussen weg en parallelweg met even huisnummers, voor nr. 56
Lp 1954Arnhemseweg, wegvak rotonde Noordeinde - rotonde Julianalaan

berm tussen weg en parallelweg met oneven huisnummers, voor nr. 57

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 4294Hoek Arnhemseweg - Schievestraat
Bord éénrichtingswegGrietsestraatt.h.v. verzinkbare paal bij Big Apple
Bord éénrichtingswegDidamsestraatt.h.v. verzinkbare paal bij parkeerterrein
Lp bruin (geen nummer)Stationspleinin groenstrook voor informatiebord bij bushalte, kant station

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
ANWB-paalDoesburgseweg, wegvak Ringbaan - kruispunt 't Hekketegenover restaurant en tankstation
Bord hondenuitlaatterreinDoesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12grasveld kant Lentemorgen, tegenover Elsweide 7
Lp 648Doesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z.
ANWB-paalDoesburgseweg, wegvak kruispunt 't Hekke - oprit A12groenstrook kant Tatelaar, tegenover Hunneveldweg

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 9458Hunneveldwegberm tussen weg en fietspad, voor hotel
Lp 9457Hunneveldwegberm tussen weg en parkeerterrein, tegenover hotel
Lp 774Noordeinde, wegvak kruispunt Ringbaan, Oude Doesburgsewegkant Lentemorgen, 2e lantaarnpaal vanaf verkeerslicht
Lp 777Noordeinde, wegvak kruispunt Ringbaan, Oude Doesburgsewegt.h.v. Noordeinde nr. 102

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 7205Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportparkberm tussen weg en fietspad, kant Babberich
Lp 7206Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportparkberm tussen weg en fietspad, kant Babberich
Lp 7207Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportparkberm tussen weg en fietspad, kant Babberich
Lp 7208Hengelder, wegvak Ringbaan - rotonde sportparkberm tussen weg en fietspad, kant Babberich

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 9673Hengelder, wegvak Marconistraat - Edisonstraatmiddengeleider, voor 'de Slimme Jongens'
Lp 9664Hengelder, wegvak 7Poort - A12middengeleider
Lp 9663Hengelder, wegvak 7Poort - A12middengeleider
Lp 9662Hengelder, wegvak 7Poort - A12middengeleider

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 2429Methen, wegvak rotonde Groessenseweg - rotonde Ringbaan-Zuidberm tussen weg en fietspad, kant Duiven
Lp 9002Methen, wegvak rotonde Groessenseweg - rotonde Ringbaan-Zuidberm tussen weg en fietspad, kant Duiven
Lp 8844Methen, wegvak spoorlijn - Ardechelaanberm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, tegenover ANWB-bord
Lp 8835Methen, wegvak Ardechelaan - rotonde Mozartlaanberm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 8827Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmätenberm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat
Lp 8825Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmätenberm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat
Lp 8823Methen, wegvak rotonde Mozartlaan - Heerenmätenberm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat
Lp 8807Methen, Heerenmäten, kruispunt Arnhemsewegmiddengeleider voor Arnhemseweg, t.h.v. kinderboerderij

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 510Ringbaan-Noord, wegvak kruispunt Arnhemseweg - rotonde Spaansmaatmiddengeleider
Lp 512Ringbaan-Noord, wegvak kruispunt Arnhemseweg - rotonde Spaansmaatmiddengeleider
Lp 519Ringbaan-Noord, rotonde Spaansmaat - kruispunt Lentemorgenmiddengeleider
Lp 521Ringbaan-Noord, rotonde Spaansmaat - kruispunt Lentemorgenmiddengeleider

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 729Ringbaan-Oost, wegvak kruispunt Doesburgseweg - rotonde Didamsewegmiddengeleider, tegenover Oosteinde nr. 26
Lp 733Ringbaan-Oost, wegvak kruispunt Doesburgseweg - rotonde Didamsewegberm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, tegenover Kampsingel
Lp 742Ringbaan-Oost, wegvak rotonde Didamseweg - rotonde Vondellaanberm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48
Lp 751Ringbaan-Oost, wegvak rotonde Didamseweg - rotonde Vondellaanberm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v. Oosteinde  nr. 90

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 760Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelderberm tussen weg en fietspad, kant de Horst, tegenover Oosteinde nr. 128
Lp 761Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelderberm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, tegenover nr. 132
Lp 2959Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelderberm tussen weg en fietspad, kant de Horst, tegenover Oosteinde nr. 142
Lp 2953Ringbaan-Oost, wegvak Vondellaan - Hengelderberm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, voor afslag bromfiets

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 9011Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraatberm kant Ooy, 5e Lantaarnpaal vanaf rotonde Methen
Lp 9012Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraatberm kant Ooy, 6e Lantaarnpaal vanaf rotonde Methen
Lp 9016Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraatberm kant Ooy, tegenover zendmast Engeveldweg
Lp 9019Ringbaan-Zuid, wegvak rotonde Methen - Molenstraatberm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 9041Ringbaan-Zuid, wegvak Molenstraat - Stationspleinberm, kant Zuidspoor, tegenover nr. 12
Lp 9043Ringbaan-Zuid, wegvak Molenstraat - Stationspleinberm, kant Zuidspoor, tegenover station 
Lp 9054Ringbaan-Zuid, wegvak Stationsplein - rotonde Dijkwegberm, kant Oud-Zevenaar, bij gemaal 
Lp 9059Ringbaan-Zuid, wegvak Stationsplein - rotonde Dijkwegberm, kant Oud-Zevenaar, bij bord bebouwde kom

LantaarnpaalStraatOmschrijving
Lp 2459Groessensewegberm, kant spoor, voor Hoevestraat
Lp 5250Groessensewegberm, kant spoor, tegenover wit huis
Lp 5253Groessensewegberm, kant spoor, boven spoortunnel
Lp 2469Groessensewegberm, kant spoor, tegenover transformator

LantaarnpaalStraatOmschrijving
Lp 2437Pannerdensewegberm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 10
Lp 2440Pannerdensewegberm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14 
Lp 2443Pannerdensewegberm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18
Lp 2445Pannerdensewegberm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 20

Oud-Zevenaar

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 3035Oud-Zevenaarsewegberm, kant Babberich, tegenover nr. 82
Lp 3036Oud-Zevenaarsewegberm, kant Babberich, t.h.v. nr. 73
Lp 3037Oud-Zevenaarsewegberm, kant Babberich, t.h.v. nr. 77
Lp 3038Oud-Zevenaarsewegberm, kant Babberich, t.h.v. nr. 85

LantaarnpaalStraatOmschrijving
Lp 3081Dijkwegberm kant Duiven, tegenover nr. 31
Lp 3083Dijkwegberm kant Duiven, tegenover nr. 23a
Lp 3085Dijkwegberm kant Duiven, tegenover nr. 19
Lp 3087Dijkwegberm kant Duiven, tegenover nr. 11

Babberich

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 3504Middagtegenover inrit Dorpstraat 9
VoorrangswegbordMiddagtegenover nr. 96, bij glasbol
ParkeerverbodbordZwanenwaaytegenover nr. 11
Lp 3340Emmerichseweg

Bij bord 'republiek Duitsland 1 km'

Angerlo

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6816Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lp 6813Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lp 6810Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lp 6808Parallelwegberm, kant Rivierweg

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6806Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lp 6804Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lp 6801Parallelwegberm, kant Rivierweg
Lantaarnpaal met bord 'buurtpreventie'Parallelwegberm, kant Rivierweg

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Straatnaambord 'Mariëndaalseweg' / 'Akkerweg'Mariëndaalseweg
Lp 6560Mariëndaalsewegberm, kant sportpark, tegenover Akkerweg
Lp 6559Mariëndaalseweg

parkeerplaats sportpark

SchrikhekMariëndaalsewegberm, kant sportpark, naast bord bebouwde kom

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6762Ganzepoelwegberm, kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom
Lp 6763Ganzepoelwegberm, kant woonwijk, bij plattegrondkast
Lp 6767Ganzepoelwegberm, bij woonwagen
Lp 6770Ganzepoelwegberm, kant Doetinchem, bij Eldrikseweg

Giesbeek

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6065Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo
Lp 6067Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo, bij bord bebouwde kom
Lp 6070Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo, bij blauw bord
Lp 6074Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo, parkeerverbodbord

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6076Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo
Lp 6068Uitmeentsestraatberm, kant Angerlo
Lp 9427Meentsestraatberm, kant Rhederlaag, tegenover nr. 117
Lp 9426Meentsestraatberm, kant Rhederlaag, tegenover nr. 113

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6150Meentestraatbij nr. 5
BoomZwalmstraatvoor nr. 15
BoomZwalmstraatvoor nr. 21
Lp 6207Zwalmstraatvoor nr. 25

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6530Bingerdensedijkberm, kant Rivierweg, bij gemaal
Lp 6531Bingerdensedijkberm, kant Rivierweg, bij gemaal
Lp 6539Bingerdensedijkberm, kant Giesbeek, bij paardenbak
Lp 6541Bingerdensedijkberm, kant Giesbeek, tegenover Tutenburgsestraat

Lathum

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
Lp 6048Kerkstraatbij ingang kerkhof
Lp 6044Kerkstraatbij nr. 16
Lp 6043Kerkstraatbij nr. 22
Lp 6041Kerkstraatbij nr. 31

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
PaalKoestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijkberm, kant Westervoort
PaalKoestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijkberm, kant Westervoort
Lp 6057Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijkberm, kant Westervoort, tegenover nr. 1
Lp 6058Koestraat, wegvak rotonde Rivierweg - kruispunt Bandijkberm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk

Plaatst u in onderstaande dorpen borden? U mag er per dorp maximaal 2 borden plaatsen. 

Aerdt

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
RNW02209Schoolstraattegenover nr. 40
RNW00336Schoolstraatnabij nr. 42
RNW00347Schoolstraatnabij nr. 44
RNW00335Kerkwegnabij nr. 4
RNW00334Kerkwegnabij nr. 19
RNW00340Schoolstraat  nabij nr. 14
RNW003389Schoolstraatnabij nr. 20
RNW02214Schoolstraatnabij nr. 23

 Herwen

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
RNW00483Michaëlstraatnabij nr. 4
RNW00482Michaëlstraat nabij nr. 2a
RNW00480Michaëlstraatnabij nr. 2
RNW00486Michaëlstraatnabij nr. 16
RNW00485Michaëlstraat nabij nr. 14
RNW00484Michaëlstraat op hoek Michaëlstraat en Martinusweg
RNW01050    Molenstraatnabij Kompoort
RNW00369Molenstraatnabij nr. 1

Spijk 

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
RNW01797  Spijkerwegvóór bord bebouwde kom
RNW017981  Spijkerweg achter bord bebouwde kombord
RNW01801Willibrorduswegnabij nr. 11
RNW01806    Voorstraattegenover nr.5
RNW01809  Willibrorduswegnabij nr. 11
RNW01024Wardstraatnabij nr. 16
RNW01818Hofstraatnabij nr. 2i
RNWongenummerd  Kerkstraatnabij brievenbus

Pannerden

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
RNW01847Dorpspleinnabij nr. 2
RNW01918Dorpspleinnabij nr. 4
RNW01842Dorpspleinnabij nr. 6
RNW01841  Dorpspleinnabij nr. 11
RNW0161  Claudius Civilisstraatnabij drempel vóór nr. 2
RNW00259Claudius Civilisstraatnabij nr. 2
RNW02093 Claudius Civilisstraatnabij nr. 3a
RNW00038    Dorpspleinnabij kerk (hoek met Schoolstraat/Kerkstraat)
RNW01694Hoogewegnabij Burg. Cremersplein 1
RNW02441Aerdtsestraatnabij bushalte
RNW00245  Haspelstraatnabij kombord
RNW00251Haspelstraatnabij hs.nr. 12
RNW01836  Schoolstraatnabij hs.nr 8
RNW01757    Hoogewegnabij nr. 1, bij bord 'einde parkeerverbod'
RNW00031    Kerkstraatnabij nr. 4
RNW00055  Hoogewegnabij nr. 19e

Lobith

LantaarnpaalnummerStraatOmschrijving
RNW00925Middenstraat tegenover hs. nr.20
RNW019181 Middenstraatnabij hs.nr. 29
RNW02125Middenstraat    nabij hs.nr.11
RNW00932Marktnabij hs.nr 13 (Prot.kerk)
RNW00939Marktnabij hs.nr. 8 (bibliotheek)
RNW01535Marktnabij hs.nr. 5 (gem.Huis)
RNW00699Komstraathoek Komstraat/Smidstraat
RNW00702Komstraatnabij hs.nr 9
RNW00563 Halvemaannabij Anjerstraat 40
RNW00855Boterdijktussen Tragelweg en viaduct
RNW00595Gr. Ottowegnabij Gr. Ottoweg 89c
RNW00911DamstraatDamstraat/Kwekerstr.

Tolkamer

NummerStraatOmschrijving
RNW01100Hoofdstraat infobordnabij hs.nr. 3
RNW013691Binnenwegnabij hs.nr. 2
RNW01095Hoofdstraattegenover hs.nr. 32
RNW01364Tolstraattegenover hs.nr. 4
RNW01343Rijnstraatnabij hs.nr. 13a/b
RNW02135Rijnstraat/Brug. Daalderopstraatnabij parkeerplaats
RNW01420Veerstraat/Europa-kadetegenover Europa-kade 2
RNW01375Verbindingsweg Zwarteweg/'s-Gravenwaardsedijktegenover winkel
RNW01156De Kribnabij hoek De Krib/De Raai
RNW01234Bijlandsewegnabij hs.nr. 25
RNW01230Bijlandsewegop hoek met Zwarteweg
RNW01376Zwartewegnabij 's-Gravenwaardsedijk 96

Locaties spandoeken

PlaatsLocatie
AngerloFietstunnel
BabberichWitte Kruis, tegenover nr. 117
GiesbeekPlantsoen nabij bushalte Zwalmstraat
LathumKoestraat/Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek
Zevenaar

Roodwilligen, t.h.v. nr. 118

Zevenaar

Platanenlaan, grasveld bij stroomkast

Zevenaar

Ringbaan-Oost, t.h.v. bord 'steden contact'

Zevenaar

Methen, tegen over nr. 4

Zevenaar

Grietsestraat 2-12, t.h.v. van bakkerij Godschalk

Zevenaar

Grietsestraat 26–7 , t.h.v. sporthuis Luising

Zevenaar

Didamsestraat 25a, t.h.v. HEMA

Zevenaar

Kerkstraat 13a, t.h.v. Lijstencentrale

Zevenaar

Nieuwe Doelenstraat / Markt 59, t.h.v. voormalig postkantoor

Locaties spanframes

PlaatsLocatie
ZevenaarArnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras
Zevenaar

Doesburgseweg (vanaf A12), na de Shell tussen de bomen op het gras

Zevenaar

Ringbaan-Zuid / Dijkweg, 50 meter van de rotonde af op het gras, aan zijde spoor

Zevenaar

Zevenaar, Methen, rotonde Ringbaan-Zuid