PGB

Ontvangt u hulp vanuit de Wmo? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZIN). Dit bespreekt u tijdens een keukentafelgesprek. U leest hier meer over het persoonsgebonden budget.

PGB of zorg in natura

In het gesprek wordt ook besproken wat beter bij u past: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Hieronder leggen wij het verschil uit.

Zorg ontvangen via zorg in natura

Bij zorg in natura kunt u uitkiezen van welke zorgorganisatie u zorg wilt ontvangen. U maakt met de zorgorganisatie afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de administratie.

Zelf zorg inkopen met een PGB

Wilt u zelf bepalen waar, wanneer en van wie u zorgt ontvangt? Dan kunt u een PGB aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en stuurt uw zorgverleners aan. Ook houdt u de administratie bij en regelt u zelf de betalingen.

Voorwaarden PGB

Om een PGB te ontvangen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U heeft een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.
  • U moet uitleggen waarom u de hulp zelf wilt inkopen.
  • U bent in staat om zelf hulp in te kopen en de administratieve taken die hierbij horen uit te voeren.
  • U bent in staat om zorgverleners aan te sturen zodat ze de juiste dingen voor u op de goede manier doen.
  • U kunt beoordelen of de hulp die u krijgt voldoende en goed is. De hulp die u inkoopt, moet bijdragen aan uw zelfstandigheid en uw kwaliteit van leven.
  • U kunt goed omgaan met een computer.

PGB aanvragen

Geef tijdens uw gesprek met de gemeente aan dat u een PGB wilt. Bent u er nog niet over uit of een PGB iets voor u is? Doe dan de check via de website PGB.nlexterne-link-icoon of vraag een onafhankelijke cliëntondersteuner.