Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u zorg nodig? Dan heeft u recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?

Goed om te weten

Heeft u een zorgvraag en binnenkort een keukentafelgesprek met een consulent van de gemeente? Hij of zij legt dan alles zo helder mogelijk uit aan u. Toch kan het prettig zijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is.

Diegene ondersteunt u en merkt op of alle onderwerpen besproken worden die voor u van belang zijn. Daarnaast is diegene dan ook op de hoogte van de afspraken die tijdens het gesprek gemaakt worden.

Gratis ondersteuning

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek en u bepaalt zelf wie dit is. Dit kan uw begeleider zijn, maar ook een familielid, uw mantelzorger of iemand anders die u vertrouwt. Kan er niemand met u mee naar het gesprek? Dan kunt u gratis gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

Contact

Wilt u gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Neem dan contact op met ons. Dit kan via (0316) 595 111. Of neem rechtstreeks contact op met MEE via (0314) 344 224.

Keukentafelgesprek

U heeft binnenkort een keukentafelgesprek met een consulent van het Gebiedsteam. Samen kijkt u naar uw vraag en mogelijke oplossingen. Daarbij wordt met u besproken wat u zelf kan doen en of er in uw eigen omgeving mensen zijn die u kunnen helpen, zoals vrienden, buren of familie. De consulent is ook op de hoogte van voorzieningen en activiteiten waar u zonder indicatie van de gemeente gebruik van kunt maken. Als het nodig is kunt u in aanmerking komen voor voorzieningen of hulp vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Cliëntondersteuning

Tijdens het keukentafelgesprek legt de consulent van het Gebiedsteam alles zo helder mogelijk uit aan u. Toch kan het prettig zijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is om u te ondersteunen die opmerkt of alle onderwerpen besproken worden die voor u van belang zijn en op de hoogte is van de afspraken die tijdens het gesprek gemaakt worden.

Een cliëntondersteuner kan uw begeleider zijn, maar ook een familielid, uw mantelzorger of een onafhankelijke cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE. Deze cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op het Gebiedsteam via (0316) 595 111.

Mantelzorg

Heeft u iemand die zich langdurig onbetaald voor u inzet? Dan spreken we over een mantelzorger. Wij gaan ook graag met diegene(n) in gesprek. Zo kunnen we samen kijken naar mogelijkheden om uw mantelzorger te ondersteunen. Het is daarom fijn als uw mantelzorger bij het gesprek aanwezig is.

Persoonlijk plan

Wilt u zich goed voorbereiden op het gesprek? Stel dan vast een persoonlijk plan op. Schrijf bijvoorbeeld op wat uw hulpvraag is, wat u zelf al heeft gedaan om de situatie te veranderen en wat u mogelijk nog kunt doen.

Contactgegevens Gebiedsteam Goed voor elkaar

E: gebiedsteam@zevenaar.nl
T: (0316) 595 111

Maandag t/m donderdag van 8:30 - 17:00 uur
Vrijdag van 8:30 - 12:30 uur

GOED VOOR ELKAAR IN ZEVENAAR

Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
www.goedvoorelkaardeliemers.nl