Parkeervergunningen

In het centrum van Zevenaar geldt betaald parkeren. In de wijken rondom het centrum zijn zones voor vergunninghouders ingesteld. Op die plaatsen mag alleen geparkeerd worden met een bewonersvergunning of een kraskaart voor bezoekers. In het 'Digitaal Loket Parkeren' kunt u zelf een vergunning of kraskaarten aanvragen, een kenteken wijzigen of de vergunning opzeggen. Zo regelt u makkelijk en snel alles voor uw parkeervergunning.

Kaart parkeerzones

Op de kaartexterne-link-icoon kunt u zien hoe de parkeerzones ingedeeld zijn en in welke zone u woont.

Parkeervergunning bewoners

Een parkeervergunning is alleen geldig in de zone waar u woont. 

Woont u in het centrum (zone A/E)? Dan kunt u per bewoner maximaal twee vergunningen aanvragen. Als u parkeergelegenheid op eigen terrein heeft dan komt u in aanmerking voor maximaal één bewonersvergunning. Heeft u een bewonersvergunning voor zone E? Dan kunt u daarmee parkeren op -2 in de parkeergarage. 

In de overige zones worden maximaal twee vergunningen per adres verleend. Een kamerbewoner kan zelfstandig een vergunning aanvragen.
Een eerste vergunning is gratis, een tweede vergunning kost € 15,00 per kalenderjaar.

U kunt een bewonersvergunning aanvragen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven op een adres dat binnen een vergunninghouderszone valt.
  • U vraagt voor het betreffende adres een bewonersvergunning aan.
  • U bent kentekenhouder van het voertuig waarvoor u de bewonersvergunning aanvraagt, óf u rijdt in een lease-auto en kunt met een werkgeversverklaring aantonen dat u de gebruiker van het voertuig bent.

U ontvangt de parkeervergunning zo snel mogelijk. Daarna kunt u de vergunning gebruiken om uw auto in een zone te parkeren.

Kraskaarten voor bezoekers

Als u in zone B, C, D, F of G woont of uw bedrijf daar gevestigd is, kunt u uw bezoekers laten parkeren met een bezoekerskaart. 

Woont u in zone A of E? Dan kan uw bezoek gebruik maken van de parkeerautomaat of een bezoekerskaart.

De bezoekerskaart is een kraskaart. Uw bezoek kan één uur of langer parkeren door het openkrassen van tijdvakken op de kaart. Eén kaart is één uur geldig. Blijft uw bezoek langer? Leg dan meerdere kaarten achter de voorruit. Op de bezoekerskaart staat aangegeven hoe uw bezoek de kaart gebruikt. U koopt de kaarten in een set van tien stuks.

KaarttypeZoneMaximale parkeerduurTarief
GroenZone A/E1 uur10 stuks € 9,00
MintgroenZone B/C/D/F1 uur10 stuks € 9,00
OranjeZone G1 uur10 stuks € 9,00
BlauwZone B/C/D/F/G5 uur10 stuks € 19,00

In zone A t/m F gebruikt u de kraskaarten op de tijden dat betaald parkeren geldt (ma t/m do 9:00-19:00, vrijdag 9.00-21.00 en zaterdag 9.00-18:00). In zone G gebruikt u de kraskaarten gedurende de hele dag.

Parkeervergunning mantelzorg

Een mantelzorgvergunning is een vergunning die kan worden aangevraagd door iemand die mantelzorg nodig heeft. Deze speciale parkeervergunning is geldig op reguliere parkeerplaatsen bij het woonadres van de persoon die mantelzorg ontvangt. Heeft u een Mantelzorgvergunning voor zone E? Dan kunt u daarmee parkeren op -2 in de parkeergarage. 

U kunt een mantelzorgvergunning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U staat ingeschreven op een adres dat binnen een vergunninghouderszone valt.
  • Degene die de mantelzorg verleent, woont buiten de vergunninghouderszone.

Per adres wordt maximaal één mantelzorgvergunning verleend. De vergunning kost € 15,00 per kalenderjaar en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden

Parkeervergunning werknemer of bedrijf

Werknemers

U kunt een werknemersvergunning aanvragen als u in Zevenaar werkt. Daarmee kunt u op één van onderstaande locaties parkeren. U geeft vooraf aan voor welke locatie u kiest:

  • Karel van Gelrestraat;
  • Oude Doesburgseweg;
  • parkeergarage Masiusplein (laag -2). Als u kiest voor de Parkeergarage Masiusplein, kunt u de vergunning alleen gebruiken op de volgende tijden: (ma t/m do 9:00-19:00, vr 9:00-13:00).

De vergunning kost € 133,80 per kalenderjaar of € 11,15 per maand.

Als werkgever kunt u voor uw werknemer een werknemersvergunning aanvragen. De werkgever betaalt de vergunning.

Bedrijven of instellingen

U kunt een bedrijfsvergunning aanvragen als u ondernemer bent in de gemeente Zevenaar. Hiervoor heeft u e-Herkenning nodig. Met deze vergunning kunt u in alle zones parkeren. De vergunning kost € 340,80 per kalenderjaar of € 85,20 per 3 maanden.

Als uw onderneming in het centrum van Zevenaar gevestigd is, kunt u voor uw bezoek kraskaarten aanvragen.
Met deze kraskaarten kunt u op onderstaande locaties parkeren:
Het parkeerterrein Karel van Gelrestraat en het parkeerterrein aan de Oude Doesburgseweg.

KaarttypeMaximale parkeerduurTarief
3 - Rood5 uurPer 10 stuks € 19,00

Spoedeisende hulp

U kunt een vergunning voor hulpdiensten aanvragen als u arts bent of houder van een motorvoertuig dat snel en op korte afstand van de bestemming hulp moet kunnen bieden. Met deze vergunning kunt u in alle zones parkeren, onder de voorwaarde dat u spoedeisende hulp aan huis verleent. De vergunning kost € 43,50 per kalenderjaar

Parkeervergunning wijzigen

Wijziging parkeervergunning

Als uw kenteken of adres wijzigt, moet dit ook gewijzigd worden op uw parkeervergunning. De kosten voor de wijziging zijn € 10.

Gebruikt u voor een korte periode (maximaal een week) een ander voertuig? Bijvoorbeeld omdat uw auto in de garage is. Dan geeft u een tijdelijke wijziging door. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wijzigingen geeft u door in het Digitaal Loket Parkerenexterne-link-icoon.

Duplicaat

Als u uw vergunning kwijt bent, kunt u een duplicaat aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 10,40.

Beëindiging parkeervergunning

Wilt u uw parkeervergunning beëindigen? Ook dat regelt u zelf in het Digitaal Loket Parkerenexterne-link-icoon
Alleen bij het beëindigen van een werknemersvergunning krijgt u restitutie voor de resterende hele maanden. Bij de andere vergunningen is geen restitutie mogelijk.