Opknappen laatste deel ‘Kop van Tolkamer’

Het project ‘Kop van Tolkamer’ bestaat uit verschillende deelprojecten. Denk aan de sloop van het pand van Abelskamp, de aanleg van het driehoekig plein en de Engelse tuin. De uitvoering van de rest van het gebied heeft op zich laten wachten doordat we eerst onderzoek moesten doen naar wat er in de grond zit. In het voorjaar van 2024 starten we met het opknappen van de Tolstraat, Veerstraat, de achterkant van de Europakade en een deel van Rijnstraat (vanaf de Veerstraat tot en met huisnummer 10). Deze straten krijgen nieuwe klinkers. Waar het kan plaatsen we extra bomen en planten.

Inrichting

Bij het opknappen van het laatste stukje van het project ‘Kop van Tolkamer’ kijken we naar verschillende zaken. We willen het gebied rondom de Europakade groener maken en meer sfeer geven. Het karakteristieke beeld van Tolkamer blijft behouden, waar het kan versterken we dit. We willen inwoners stimuleren om bij hun woning geveltuinen in te richten. Dat maakt de straat groener en mooier. Daarnaast richten we de weg anders in. Daardoor kan regenwater beter wegstromen en weer in de grond zakken.  

We maken de wegen van nieuwe klinkerbestrating. Er komen oprijbare banden langs de weg zodat deze ook goed toegankelijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een rollator of kinderwagen. 

Foto gemaakt in de Kop van Tolkamer

Huidige situatie

Verkeersveiligheid

De rijbaan in de Tolstraat laten we smaller lijken waardoor het minder uitnodigt om te snel te rijden. In de bocht van de Tolstraat naar de Binnenweg plaatsen we paaltjes zodat hier niet meer geparkeerd kan worden. Dat maakt deze bocht veiliger. 

Definitief ontwerp

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners en ondernemers in en rondom het projectgebied. Van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn, is een verslag gemaakt. Waar het kan, hebben wij deze verwerkt in het definitieve ontwerp. 

Planning

Fase 2A en 2B zijn afgerond en met fase 3 is gestart.

Kop van Tolkamer fasekaart
  • Fase 1 A - Europa-kade                                                          gereed
  • Fase 1 B - Europa-kade                                                          gereed
  • Fase 2 A - Tolstraat                                                                  gereed
  • Fase 2 B - Tolstraat / Rijnstraat                                         gereed
  • Fase 3     - Rijnstraat inclusief kruising Veerstraat  gereed  

  • Fase 4     - Veerstraat                     2-7-2024 t/m 19-7-2024

Informatie en contact

De inwoners in het projectgebied krijgen regelmatig een nieuwsbrief via de post. Via deze nieuwsbrief informeren wij hen over wat er precies staat te gebeuren in hun wijk en wanneer. 

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Natasha Schüller via (0316) 595 111 of het contactformulierexterne-link-icoon.

Tijdelijk gronddepot

Aan de 's Gravenwaardsedijk staat een gronddepot. Dit is een tijdelijk depot. Hier wordt schone grond opgeslagen die uit de straten van het project komen. 

Er is gekozen voor deze locatie omdat dit plantsoen van ons is en omdat het dicht bij het projectgebied ligt. Zo hebben we zo min mogelijk vervoersbewegingen tijdens het project. Na afloop van dit project wordt deze grond afgevoerd. 

Daarna willen we samen met de omwonenden een plan maken om dit stukje plantsoen opnieuw in te richten.