Verslag inloopbijeenkomst Kop van Tolkamer

Op donderdag 28 september 2023 hebben we een inloopbijeenkomst gehouden voor inwoners en ondernemers. Tijdens deze avond hebben we gesproken over het ontwerp voor de Tolstraat, Veerstraat, (deel) Europakade en de (deel) Rijnstraat. Dit is een overzicht van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn. In dit overzicht geven we ook aan of deze zijn verwerkt in het ontwerp met daarbij een korte toelichting.

ThemaOpmerkingen/wensenVerwerkt in het ontwerpToelichting
Afwatering/rioleringEnkele bewoners van de Oude Bijlandseweg maken zich zorgen over de afwatering naar de nieuw te leggen put. Komt in hun straat hierdoor niet (nog meer) water te staan bij forse regenbuien?Verwerkt in ontwerpWe maken goten die het water opvangen. We zijn bezig met de voorbereidingen voor plannen voor het verbeten van de afwatering in de Oude Bijlandseweg.  
Snelheid en verkeersveiligheidEr wordt vaak te snel gereden in de Veerstraat en de Tolstraat.Verwerkt in ontwerpDe weg maken we optisch smaller. Dit nodigt minder uit om snel te rijden. 
De bocht van de Tolstraat bij Taveerne de Bijland is gevaarlijk.Verwerkt in ontwerpEr komen paaltjes om parkeren beter te regeluren. Hierdoor wordt de bocht veiliger. 
Kan er in het weekend een snelheidsmeting gedaan worden in de Veerstraat en de Tolstraat?Niet van toepassingDit valt niet onder dit project. We melden dit verzoek bij de afdeling Verkeer. 
BestratingMaak het straatwerk weer glad.Verwerkt in ontwerpIn  het hele projectgebied wordt het straatwerk opnieuw gedaan.

De oude waaltjes graag behouden. 

Graag de kinderkopjes in het voetpad tegenover Taveerne de Bijland vervangen door waaltjes.

Verwerkt in ontwerpDe oude waaltjes blijven. Bij  Taveerne de Bijland maken we het pad van dezelfde waaltjes. 
VoetpadHoud rekening met inwoners die slecht ter been zijn en rolstoelgebruikers. De wegen zijn nu vaak erg slecht begaanbaar voor deze groep inwoners.Verwerkt in ontwerpWe werken met oploopbanden die voor alle weggebruikers goed begaanbaar zijn. De ruimte in enkele straten is echter wel beperkt. 
De schuine stoep maakt wandelen lastig, graag aanpassen. Verwerkt in ontwerpHet voetpad wordt aangepast. 
Maak bij de trappen een mogelijkheid voor mensen met een beperking om langs deze weg de kade op te komen. De weg is ook erg stijl voor deze mensen.Deels verwerkt in ontwerpWe passen de trappen aan de Europakade niet aan. Wel worden de rijbaan en voetpaden rolstoelvriendelijk uitgevoerd. 
Graag het pad naast het speeltuintje bij Taveerne de Bijland egaliseren en verharden.Verwerkt in ontwerpDit nemen we mee bij de werkzaamheden. 
Het voetpad tegenover Taveerne de Bijland graag opnieuw straten vanwege de wortelopdruk.Verwerkt in ontwerpAlle wegen en voetpaden in het projectgebied worden opnieuw bestraat. 
GroenvoorzieningKunnen er bloembakken om de lantarenpalen geplaatst worden voor meer groen.Nader te bepalenWe ondersteunen waar mogelijk dergelijke initiatieven. Wij gaan graag met de initiatiefnemers in gesprek.
Kunnen de bestaande geveltuintjes breder gemaakt worden?Nader te bepalenDe mogelijkheden hiervoor bespreken we   met de bewoners. 
Enkele bewoners van de Tolstraat willen graag meedoen aan het initiatief om geveltuintjes te realiseren. Let wel op voorkomen van vocht in de muren/woning.Verwerkt in ontwerpHet is heel goed mogelijk om een geveltuin te maken zonder dat er vocht in de muren komt. We bespreken de mogelijkheden met deze bewoners. 
Enkele bewoners van de Tolstraat willen geen geveltuintjes realiseren. Niet van toepassingDit initiatief is vrijwillig. 
ParkerenKan rondom de Europakade een vergunninghouderzone voor parkeren ingesteld worden?Niet verwerkt in ontwerpDit blijven openbare parkeerplaatsen, de Europakade heeft een openbare functie. 

Weginrichting

Enkele bewoners geven aan voorstander te zijn van het inrichten van de Tolstraat als éénrichtingsweg.

Niet verwerkt in ontwerp

Vanuit verkeersveiligheid is er geen directe aanleiding om hier een éénrichtingsweg te maken.  
Enkele bewoners geven aan tegen het inrichten van de Tolstraat als éénrichtingsweg te zijn.Verwerkt in ontwerpDe rijrichting blijft zoals deze nu is. 
De paaltjes in de Tolstraat moeten blijven, deze horen bij het straatbeeld. Ook voorkomen ze parkeren.  Verwerkt in ontwerpDe paaltjes worden vervangen door nieuwe paaltjes met dezelfde uitstraling. 
Graag op de hoek van de Tolstraat (nabij nr. 39) in de bocht een paaltje toevoegen. Hier wordt geparkeerd en dat levert gevaarlijke situaties op.Verwerkt in ontwerpWe plaatsen ook hier een nieuw paaltje. 
Graag de grote keien bij Taveerne De Bijland weghalen, deze belemmeren het verkeer.Nader te bepalenHierover gaan we in overleg met de eigenaar van Taveerne de Bijland.
Kan er een vrachtwagenverbod in de Tolstraat komen? Vrachtwagens rijden zich nu vast in de straat en dat levert gevaarlijke situaties op.Niet verwerkt in ontwerpHet is 30km zone waarin we een dergelijk verbod niet opnemen.
Kan er een route komen voor verkeer naar de basisschool, anders dan door de Tolstraat?Niet verwerkt in ontwerpWe zien geen hier geen andere mogelijkheden. Houd rekening met elkaar. 
Graag de goot in de Tolstraat in dezelfde kleur als de rest van het straatwerk uitvoeren.Verwerkt in ontwerpDe goot komt in het midden van de rijbaan in dezelfde steensoort als de rest van de weg. 
VerlichtingDe lantarenpaal naast de bomen achterin de Tolstraat graag verplaatsen. Hier ontstaat vaak schade.Verwerkt in ontwerpOp deze locatie maken we nieuwe parkeerhavens en we passen de lantarenpaal op een goede locatie in. 
ProjectgrensKan het laatste stukje van de Rijnstraat in de richting van Burgemeester Daalderopstraat ook opnieuw gestraat worden?Verwerkt in ontwerpWe straten de Rijnstraat tot en met huisnummer 10 opnieuw.
Kan ook het Schipperspad meegenomen worden (bestrating)?Verwerkt in ontwerpDit pad straten we ook opnieuw.
Specifieke wensenEen muurschildering op de muur onderaan de Europakade zou een mooie toevoeging zijn.Nader te bepalenEr loopt een apart traject over het verbeelden van de geschiedenis van Tolkamer in de buitenruimte met inwoners, bewonersplatform, TIC en de Heemkundekring. 
De bewoners van Rijnzicht maken gebruik van de speeltuin naast Taveerne de Bijland. Graag de toegang rolstoel -en rollatorvriendelijk maken.Verwerkt in ontwerpWe richten een goede zitgelegenheid in voor deze doelgroep. Het pad naar en in de speeltuin maken we ook voor hen toegankelijk. 
DiversenKan bij het appartementencomplex aan de Europakade een ondergrondse container komen? Het afval aanbieden door middel van zakken en containers geeft een heel rommelig beeld in de straat.Niet verwerkt in ontwerpBij navraag bij de afdeling Afval is gebleken dat hier vooralsnog geen plannen voor zijn. Wel kunnen deze bewoners hun minicontainer voor restafval inleveren en het restafval wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer bij het appartementencomplex aan de Rijnstraat of de Burgemeester Daalderopstraat. Om dit mogelijk te maken, nemen de bewoners contact op met de afdeling Afval.
Kan er vaker een veegwagen komen in de Veerstraat en de Europakade?Niet van toepassingDe huidige routes van de veegwagen passen we niet aan.