Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Leerlingenvervoer

Goed om te weten

Leerlingenvervoer is een financiële regeling. De gemeente voert deze regeling uit. De gemeente heeft de keuze gemaakt om zorg te dragen voor passend vervoer. Vervoer dat past bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind.

Passend vervoer

De gemeente wil zorgen voor passend vervoer, met meer maatwerk en minder papieren rompslomp. De mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind staan daarbij centraal. Gezinsomstandigheden blijven daarbij zo veel mogelijk buiten beschouwing. Om te bepalen welke vergoeding een leerling krijgt, volgt de gemeente 4 stappen:

  1. Kan het kind naar school (brom)fietsen? Dan volgt een (brom)fietsvergoeding.
  2. Kan het kind niet naar school fietsen? Dan komt het kind in aanmerking voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding.
  3. Kan het kind niet met het openbaar vervoer (ook niet met begeleiding) dan komt het kind in aanmerking voor aangepast vervoer (taxi).
  4. Komt het kind in aanmerking voor aangepast vervoer of vervoer met begeleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een kostendekkend vervoersbudget waarmee u zelfstandig het vervoer van het kind kunt regelen.
  5. Het leerlingenvervoer in Zevenaar wordt verzorgd door Avan.

De visie op leerlingenvervoer

Deze stappen volgt de gemeente omdat de Wet Passend Onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 van kracht is en dit gevolgen heeft voor het leerlingenvervoer. Taxivervoer werd altijd gezien als heel veilig. Dat is uiteraard ook zo, maar er zijn meer vervoersmogelijkheden. De voordelen van fiets- en openbaar vervoer zijn lange tijd buiten beeld geweest. Deze vormen van vervoer leveren een positieve bijdrage aan de zelfstandigheid van het kind. Het kind is niet meer ‘anders dan anderen’ en de eigenwaarde stijgt.

Natuurlijk zal niet elk kind met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen gaan. Dat is ook niet de bedoeling van de nieuwe regeling. Het moet een rechtvaardig systeem zijn, dat zorgt voor vervoer dat past bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Als blijkt dat taxivervoer het beste bij het kind past, dan kent de gemeente dat toe.

De Wet Passend Onderwijs maakte een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn:

  • De regeling (lees verordening) dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Aanvragen

Aanvraag indienen

  • U vraagt leerlingenvervoer online aan met uw DigiD.

Heeft u geen DigiD of wilt u het formulier niet digitaal aanvragen, dan kunt u het aanvraagformulier afhalen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

  • Mogelijk moet u relevante medische informatie meesturen.
  • Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor een onderzoek van een (onafhankelijk) medisch bureau. Dit bureau geeft (onafhankelijk) advies over de vervoersvoorziening.

Bij co-ouderschap dienen beide ouders een aanvraag in voor leerlingenvervoer. We toetsen beide aanvragen. Hierbij geldt de extra voorwaarde dat er regelmaat en structuur moet zijn in het verblijf op beide adressen.

Antwoord van de gemeente

U ontvangt binnen 8 weken na aanvraag schriftelijk bericht.

Honoreren wij een aanvraag voor aangepast vervoer niet? Dan krijgen ouders altijd de gelegenheid om hun persoonlijke situatie toe te lichten. Het College van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen afwijken van de beleidsregels.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld omdat de leerling verhuisd of naar een andere school gaat?
Gebruik dan onderstaand formulier.

Eigen bijdrage

Is uw inkomen € 26.100 of meer? Dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage.