default iconKinderburgemeester

In de gemeente Zevenaar hebben wij een kinderburgemeester die burgemeester Lucien van Riswijk ondersteunt. Op dit moment is Catoo Berns de kinderburgemeester van Zevenaar.

Wat doet een kinderburgemeester?

De kinderburgemeester is aanwezig bij officiële gelegenheden die een relatie hebben met kinderen. Denk aan de intocht van Sinterklaas, de opening van een school of speeltuin, maar ook dodenherdenking en bij diverse andere evenementen. Soms voert de kinderburgemeester ook ‘burgemeesterlijke’ taken uit, zoals een opening of een toespraakje. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Zevenaar en dan met name de kinderen die in onze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor een bepaald doel of project.

Wie is de kinderburgemeester?

Catoo Berns is sinds 21 september 2022 de kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar. Ze komt uit Tolkamer en vindt sporten en gezond eten belangrijk. Catoo wilt als kinderburgemeester inwoners van de gemeente motiveren om gezonder te leven.

Hoe kom ik in contact met de kinderburgemeester?

U kunt in contact komen met de kinderburgemeester via het emailadres: kinderburgemeester@zevenaar.nl.

Kinderburgemeester Catoo Berns

Kinderburgemeester Catoo Berns

Vorige kinderburgemeesters

Loid Stegeman

Van september 2021 tot september 2022 was Loid Stegeman kinderburgmeester van Zevenaar. Loid wilde in zijn termijn kinderen een stem geven en zorgen voor veilig buitenspelen. Hij heeft een aantal eigen ideeën uitgevoerd zoals een ideeënbus op de basisscholen en een wensboom rond de feestdagen.

Jasmijn Braam

Jasmijn was van september 2020 tot september 2021 de kinderburgemeester van Zevenaar. Zij is de eerste kinderburgemeester. Haar focus lag op kunst en geschiedenis: 'Ik vind het leuk om kinderen te inspireren.' Jasmijn heeft zich ook ingezet voor een gedichtenwedstrijd en tekeningenactie voor ouderen.