Jeugdlintje

Het jeugdlintje is een jaarlijkse onderscheiding voor jonge Zevenaarse inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander, of helpen Zevenaar mooier te maken.

Waarom een jeugdlintje?

Ieder jaar worden in Nederland Koninklijke onderscheidingen, zogeheten ‘lintjes’, uitgereikt aan mensen die minimaal 15 jaar iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Kinderen krijgen daarom nooit zo'n lintje, terwijl ze natuurlijk wel bijzondere dingen doen.

Dat was voor de voormalige kinderburgemeester Jasmijn Braam de reden om het jeugdlintje in het leven te roepen. Zodat ook jongeren die iets bijzonders hebben gedaan jaarlijks in het zonnetje worden gezet. Na de ambtsperiode van Jasmijn gaan we door met het jeugdlintje uitreiken. De huidige kinderburgemeester reikt samen met de burgemeester, afhankelijk van het aantal genomineerden en de bijzonderheid, maximaal 5 lintjes uit.

De gemeente wil met deze onderscheiding de Zevenaarse jeugd stimuleren om zich belangeloos in te zetten voor een ander of voor de stad of een dorp. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een ‘heldendaad’, een bijzondere prestatie, vrijwilligerswerk, een bijzonder initiatief of geld hebben ingezameld voor een goed doel.

Reglement

Wie komen in aanmerking?

Iedereen mag een jongere voordragen voor een jeugdlintje via het formulier. Inzendingen kunnen worden ingediend tot eind mei. Voorwaarden zijn dat de genomineerde:

  • Iets bijzonders heeft gedaan. Dit kan van alles zijn: een ‘heldendaad’ hebben verricht, een bijzondere prestatie hebben verricht, vrijwilligerswerk hebben gedaan, een bijzonder initiatief hebben genomen, geld hebben ingezameld voor een goed doel, etc.;
  • Niet weet dat hij/zij wordt voorgedragen;
  • Niet ouder is dan 17 jaar;
  • In de gemeente Zevenaar woont.

Selectie

Een jury bestaande uit de burgemeester, de kinderburgemeester en een raadslid, beoordeelt de inzendingen en reikt de jeugdlintjes later dit jaar uit. Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury in ieder geval op:

  • De bijzonderheid van de prestatie;
  • De voorbeeldfunctie voor andere kinderen en jongeren.
jeugdlintjes 2022

Damy Evers, Lieve Vossen en Manuel Visser (niet op de foto) ontvingen in 2022 een jeugdlintje.