Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Voor vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente.

Bel de gemeente
Telefoon (0316) 595 111

Goed om te weten

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp, waarbij het uitgangspunt is, dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en jeugdige zelf ligt. De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren.
 • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp komt er een vast aanspreekpunt en 1 plan per gezin.
 • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp, daaruit kunt u zelf een keuze maken.
 • In de meeste gevallen is het ook mogelijk de hulp in de vorm van een persoonsgebonden budget (Pgb) te ontvangen.
 • Informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld:  Veilig Thuis Gelderland-Midden.
 • Informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid: www.opvoeden.nl.
 • Informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar: jongereninformatie infovoorjou.nl.
 • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 0-4 jaar: (088) 355 68 50 van 9.00-17.00 uur. U krijgt direct een jeugdverpleegkundige aan de lijn.
 • Vragenlijn Jeugdgezondheidszorg GGD 4-18 jaar: (088) 355 60 00 van 9.00 -17.00 uur. U of uw kind kunt via deze lijn in contact komen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind.
 • Praktische informatie over gezondheidsontwikkelingen: www.ggdsamengezond.nl.

Neem contact op met de gemeente

 • E-mail: gebiedsteam@zevenaar.nl
 • Telefoon: (0316) 595 111.
 • Heeft u al een verwijzing van de huisarts? Dan hoeft u geen aanvraag meer te doen bij de gemeente.