Inkomsten en uitgaven belastinggeld

Benieuwd naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente?

Inkomsten uit belastingen

In dit overzicht ziet u wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Zevenaar zijn in 2022. We vinden het belangrijk dat het prettig wonen, werken en verblijven is in onze mooie dorpen en stad. Het werk dat we doen, het beleid dat we maken is van en voor onze inwoners. U kunt de complete begroting ook bekijken op zevenaar.begroting-2022.nl. 

Inkomsten: waar komt het geld vandaan?

In totaal is er een budget van 156,7 miljoen euro. Dit bestaat uit:

 • 26,4 miljoen: nieuwbouw bedrijven en woningen
 • 25 miljoen: gemeentelijke belastingen
  • OZB: 12, 8 miljoen
  • Rioolheffing: 4,8 miljoen
  • Afvalstoffenheffing: 4,3 miljoen
  • Parkeerbelasting: 1,3 miljoen
  • Overige belastingen: 1,8 miljoen
 • 91,2 miljoen: Rijksoverheid
 • 9,1 miljoen: overig (denk aan grondverkopen, rente, huuropbrengsten)
 • 5 miljoen: bijdrage uit reserves 

Uitgaven: waar gaat het geld naar toe?

 • Sociaal domein: 62, 2 miljoen (jeugd, wmo, participatie, wijkteams)
 • Economie: 24,7 miljoen (bedrijventerreinen, economie)
 • Bestuur en ondersteuning: 24,6 miljoen (bestuur, gebouwen, ambtelijke organisatie)
 • Volksgezondheid en milieu: 11, 1 (afval, milieu, riolering)
 • Sport, cultuur en recreatie: 8,7 (musea, sportaccommodaties)
 • Bouwen en wonen: 8,4 miljoen (woningbouw, revitalisering)
 • Onderwijs: 6 miljoen (huisvesting, beleid, vervoer)
 • Verkeer en vervoer: 5,8 miljoen (wegen, onderhoud, parkeren)
 • Veiligheid: 3,6 miljoen (brandweer, crisisbeheersing)

  TOTAAL: 155,1 miljoen