Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit vraag u online aan met DigiD.

Goed om te weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen.
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank.
 • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent.
 • Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Hoe het werkt

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen 5 werkdagen een brief.
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven.
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen.