Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit vraag u online aan met DigiD.

Goed om te weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen.
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank.
 • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent.
 • Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Hoe het werkt

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen 5 werkdagen een brief.
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven.
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen.