taxes iconFinancieringsmogelijkheden verduurzaming

Heeft u subsidie nodig om duurzame maatregelen te kunnen uitvoeren? Er zijn meerdere mogelijkheden.

Meer informatie

De gemeente Zevenaar verstrekt geen subsidies voor verduurzaming. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  • Kijk voor meer info over subsidies en leningen ook op het Energieloket Zevenaar
  • Overweegt u om uw huis duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken? Deze investeringen kosten vaak veel geld. De provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar bieden u de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor verbetering van uw huis: de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen.