Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen

Om ook morgen met plezier in uw vertrouwde woning te blijven wonen, is het soms nodig om vandaag aanpassingen te doen. U kunt hierbij denken aan energiebesparende maatregelen, maar ook aan het verwijderen van asbest of het realiseren van een slaap- en badkamer op de begane grond. Dit soort maatregelen kunt u financieren met de Toekomstbestending Wonen Lening.
Let op! Geld lenen kost geld.

Maatregelen die voor een lening in aanmerking komen

  • Energiebesparing en -opwekking (denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepomp).
  • Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld een badkamer en slaapkamer op de begane grond realiseren of uw huis drempelvrij maken).
  • Kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verouderde badkamer vernieuwen).
  • Funderingsherstel en asbestsanering.

Een totaaloverzicht van de maatregelen die in aanmerking komen, staat in de Verordening Toekomstbesteding Wonen Gelderlandexterne-link-icoon.

De voorwaarden

Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Ook moet minimaal 25% van het aangevraagde leenbedrag bestaan uit energiebesparende maatregelen of maatregelen voor een levensloopbestendige woning. Meer informatie over de verschillende leenvormen en mogelijkheden leest u op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)externe-link-icoon

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 lenen, afhankelijk van de maatregel(en) die u wilt nemen en het soort lening dat u krijgt. Bij de aanvraag hoort ook een financiële onderbouwing, bijvoorbeeld met offertes of prijslijsten van materialen.

U kunt tot maximaal 25% meer lenen dan het totaal aan bedragen van uw financiële onderbouwing (met een maximum van € 50.000,-).  Door een hoger bedrag aan te vragen, voorkomt u dat door eventuele prijsstijgingen de lening niet meer voldoende is voor de maatregelen. Let op! Meer lenen kost meer geld.

Zo ontvangt u het geld

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u de lening via een bouwkrediet van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) uitbetaald. Meer informatie over de lening vindt u in de Verordening Toekomstbesteding Wonen Gelderlandexterne-link-icoon. Meer informatie over de financiële voorwaarden staat op de website van de SVnexterne-link-icoon.

Aanvragen lening

U kunt uw lening hierexterne-link-icoon aanvragen met uw DigiD. De infographic op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvestingexterne-link-icoon laat zien hoe het aanvragen in z’n werk gaat. 

Hulp bij aanvragen

Voor hulp bij uw aanvraag kunt u gratis terecht bij de gemeente. Vul hiervoor het contactformulier stimuleringsleningexterne-link-icoon in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Benieuwd naar de ervaringen van inwoners? Bekijk dan het filmpje van Gerard en Marijkeexterne-link-icoon.