Energietoeslag

De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten. Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige energietoeslag. Ook komt er voor studenten een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De energietoeslag is in veel gevallen automatisch overgemaakt. Vanaf nu is het ook mogelijk om de energietoeslag zelf aan te vragen via deze pagina.
U kon tot 1 juli 2024 de energietoeslag aanvragen.

Automatisch uitbetalen

Heeft u vorig jaar de energietoeslag gekregen en heeft u in 2023 ook een laag inkomen? Of ontvangt u bijstands-, IOAW, IOAZ of Bbz- uitkering van de gemeente?  Dan bekijken we of u aan de voorwaarden (zoals inkomen) voldoet. Heeft u recht op de energietoeslag? Dan krijgt u deze automatisch uitbetaald.  U hoeft zelf niks te doen.

De energietoeslag is uiterlijk 21 december 2023 automatisch overgemaakt.

Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400. Studenten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze:

 • uitwonend zijn en;
 • een basisbeurs en aanvullende beurs hebben, of;
 • in de leenfase zitten en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs hadden.

Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Zelf aanvragen

U kon tot 1 juli 2024 de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Zevenaar.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet dakloos of thuisloos.
 • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats en bent daar niet alleen ingeschreven met een briefadres.
 • U bent geen student die recht heeft op studiefinanciering.
 • Per huishouden kunt u één keer de energietoeslag aanvragen. U vormt een huishouden als u op een vast adres woont, alleen of met anderen
 • U heeft een laag inkomen: niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die op uw situatie van toepassing is. Zie tabel.

Inkomensgrenzen (1 januari 2024), exclusief vakantiegeld

21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijdBijstandsnormInkomensgrens 120%
Alleenstaande of alleenstaande ouder  (alleenwonend)

€ 1.219,64

€ 1.463,57

Gehuwden/samenwonenden€ 1.742,34

€ 2.090,81

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder

BijstandsnormInkomensgrens 120%
Alleenstaande

€ 1.354,47

€1.625,37
Gehuwden/samenwonenden€ 1.837,28€ 2.204,74
Gehuwden waarvan één pensioengerechtigd is; de ander niet

€ 1.837,28

€ 2.204,74

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto maandinkomen van de laatste maand voordat u de aanvraag indient. Dus het bedrag dat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft gekregen. Een eindejaarsuitkering of 13e maand tellen daarbij niet mee.

Als inkomen tellen onder andere mee:

 • Loon;
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering;
 • AOW en aanvullend pensioen;
 • Inkomen uit eigen onderneming;
 • Inkomen uit verhuur;
 • Heffingskortingen;
 • Partner- en of kinderalimentatie.

Meesturen bij de aanvraag

Om energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • Kopie identiteitsbewijs (geldig paspoort of ID-kaart). De kopie wordt door de gemeente vernietigd;
 • Kopie laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie, bewijs van netto inkomen;
 • Kopie bankafschrift van de afgelopen maand van uw bankrekening(en).

Zelfstandigen sturen extra mee

 • Tussentijds exploitatieoverzicht over een periode van minimaal 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag. In dit overzicht moet de balans en de winst- en verliesrekening te zien zijn.
 • Een onderbouwde schatting van uw gemiddeld netto maand inkomen.

Let op: Vraagt u de toeslag in december aan, dan stuurt u de gegevens en kopie bankafschrift van november mee. Vraagt u de toeslag in januari of februari 2024 aan, dan stuurt u de gegevens en kopie bankafschrift van december 2023 mee.

Vragen

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact met ons op.