Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Carbidschieten

Wilt u carbidschieten? Dit mag onder een aantal voorwaarden.

Goed om te weten

Wilt u carbidschieten?

Dit mag alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur als u aan onderstaande voldoet.

Binnen de bebouwde kom

 • U maakt gebruik van bussen met een maximale inhoud van 1 liter.
 • Door het carbidschieten treden geen gevaren op voor mens, dier en milieu.

Buiten de bebouwde kom

 • De bus heeft een maximale inhoud van 60 liter.
 • Er worden niet meer dan 10 bussen gebruikt.
 • De activiteit gebeurt onder toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.
 • De afstand tussen de plek van het carbidschieten en gebouwen bedraagt minimaal 75 meter.
 • Het vrij schootsveld bedraagt minimaal 75 meter.
  Dit terrein is eigendom van of wordt gehuurd door degene die verantwoordelijk is voor het carbidschieten.
  Hierin liggen geen openbare paden of wegen.
 • Als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 • Mens, dier en milieu mogen niet in gevaar worden gebracht. U dient zich minimaal aan onderstaande te houden:
  • Er wordt uitsluitend geschoten met een bal.
  • De bussen zijn zo verankerd dat terugslag wordt voorkomen.
  • De schiethoek is maximaal 45 graden.
  • Het beheer, de uitgifte van carbid en het schieten zelf mag uitsluitend door personen ouder dan 16 jaar, niet verkerend onder invloed van alcohol en drugs.
  • Het carbid wordt zo bewaard dat er geen water bij kan komen.
  • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand.
  • Het publiek bevindt zich op minimaal 25 meter van de schietopstelling.
 • De afstand tot het stiltegebied Oude Weide Rijnstrangen bedraagt minimaal 500 meter.

Ontheffing aanvragen

Wilt u carbidschieten in afwijking van deze voorwaarden? Vraag dan een ontheffing aan.