Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Carbidschieten

Goed om te weten

Verbod binnen de bebouwde kom

Het is verboden om carbid te schieten binnen de bebouwde kom.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom carbidschieten is toegestaan, mits:

 • U het carbidschieten bij ons heeft gemeld. Tot 23 december 2021 is het mogelijk om carbidschieten te melden.
 • U passende maatregelen heeft genomen om te voldoen aan alle regels die van toepassing zijn bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.
 • U zich aan de reguliere voorwaarden houdt.

Reguliere voorwaarden:

 • De bus heeft een maximale inhoud van 60 liter.
 • Er worden niet meer dan 10 bussen gebruikt.
 • De activiteit gebeurt onder toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.
 • De afstand tussen de plek van het carbidschieten en gebouwen bedraagt minimaal 75 meter.
 • Het vrij schootsveld bedraagt minimaal 75 meter.
 • Dit terrein is eigendom van of wordt gehuurd door degene die verantwoordelijk is voor het carbidschieten.
 • Hierin liggen geen openbare paden of wegen.
 • Als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 • Mens, dier en milieu mogen niet in gevaar worden gebracht. U dient zich minimaal aan onderstaande te houden:
  • Er wordt uitsluitend geschoten met een bal.
  • De bussen zijn zo verankerd dat terugslag wordt voorkomen.
  • De schiethoek is maximaal 45 graden.
  • Het beheer, de uitgifte van carbid en het schieten zelf mag uitsluitend door personen ouder dan 16 jaar, niet verkerend onder invloed van alcohol en drugs.
  • Het carbid wordt zo bewaard dat er geen water bij kan komen.
  • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand.
  • Het publiek bevindt zich op minimaal 25 meter van de schietopstelling.
 • De afstand tot het stiltegebied Oude Weide Rijnstrangen bedraagt minimaal 500 meter.