Burgemeester Lucien van Riswijk voorgedragen voor herbenoeming

26 juni 2024
Algemeen nieuws

Op 20 december eindigt de eerste ambtstermijn van zes jaar van burgemeester Lucien van Riswijk. De gemeenteraad heeft op 26 juni besloten Lucien van Riswijk aan te bevelen voor herbenoeming.

Herbenoeming

De gemeenteraad heeft op 26 juni (in beslotenheid, dat is wettelijk verplicht) gesproken over het zogeheten ‘Verslag van Bevindingen’ dat de vertrouwenscommissie heeft opgesteld. Het resultaat: de gemeenteraad heeft besloten Lucien van Riswijk aan te bevelen voor herbenoeming. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen van de gemeenteraad en de beraadslagingen zijn volgens wettelijke voorschriften geheim. Voorzitter van de vertrouwenscommissie, Nathani Niebuur-Sluiter, beperkt zich zodoende tot de volgende uitspraak, namens de vertrouwenscommissie en gemeenteraad: ‘Zowel de vertrouwenscommissie als de gehele gemeenteraad feliciteren de burgemeester met de aanbeveling’.

Vertrouwenscommissie

In de raadsvergadering van 28 februariexterne-link-icoon is de vertrouwenscommissie benoemd. Deze bestaat uit 11 raadsleden: Nathani Niebuur-Sluiter (voorzitter), Micha van Aken, Ben van Bindsbergen, Tjeerd Boekhorst, Nanne van Dellen, Jelle Hugen, Huub Meijer, Jojanneke de Nooij, Lotte van der Velden, Peter Vos en Martin Witjes. De vertrouwenscommissie wordt ondersteund door Corrie Steenbergen (griffier) en Chiel Claassen (raadsadviseur). De vertrouwenscommissie is aan de slag gegaan om het advies over herbenoeming aan de gemeenteraad voor te bereiden.

Vervolg

Het besluit wordt via de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Lenferink, gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra het Koninklijk Besluit over herbenoeming van Lucien van Riswijk is genomen, vindt er een (her)beëdiging plaats.

Burgemeester Lucien van Riswijk