Contact

Portefeuille

  • openbare orde en veiligheid
  • crisisbestrijding
  • ondermijning
  • handhaving
  • rechtsbescherming
  • intergemeentelijke samenwerking
  • communicatie
  • ambtelijke organisatie

Nevenfuncties

Overzicht nevenactiviteiten
Functie Organisatie Bezoldigd/onbezoldigd Voortvloeiend uit ambt
Vicevoorzitter Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Onbezoldigd Ja
Lid van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland Midden Onbezoldigd Ja
Lid van het algemeen bestuur Euregio Rijn Waal Onbezoldigd Ja
Lid van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers Onbezoldigd Ja
Gilderaadslid Federatie van Gelderse Schuttersgilden Sint Hubertus Onbezoldigd Ja
Toezichthouder Stichting Gildeattributen EMM Lobith Onbezoldigd Ja