Biodiversiteit

Een grote biodiversiteit betekent dat er in een gebied veel planten- en dierensoorten voorkomen. In de gemeente Zevenaar hebben we veel mooie natuur, zoals de Rijnstrangen en de uiterwaarden. Maar het klimaat verandert: we gaan drogere zomers en nattere winters tegemoet. Het is voor dieren en planten moeilijk om zich aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, want de veranderingen gaan snel. De gemeente zet zich actief in om de natuur te beschermen en te verbeteren, vandaag én morgen!

Dit kunt u vandaag al doen

 • Haal stenen en tegels uit uw tuin en zet er planten voor in de plaats.
 • Zet zoveel mogelijk verschillende planten in uw tuin of op uw balkon, zoals bomen, struiken en bloeiende planten. Kies bij voorkeur voor inheemse plantensoorten, dit zijn planten die van oudsher in Nederland voorkomen.
 • Leg een vijver aan in uw tuin. 
 • Houd bij de inrichting van uw tuin rekening met lokale planten en dieren. U kunt bijvoorbeeld egeldoorgangen aanleggen of nestkastjes voor vogels plaatsen. Hark uw tuin niet te netjes aan, maar laat in de herfst bijvoorbeeld de bladeren liggen. Dat is een fijne plek voor dieren om te overwinteren.
 • Koop uw groente en fruit zoveel mogelijk biologisch en bij een lokale teler. Hiervoor zijn minder schadelijke stoffen en gif gebruikt. 

Dit doen we als gemeente

 • We hebben onderzocht hoe de ecologische structuur van onze gemeente in elkaar zit en hoe die gaat veranderen. Op basis hiervan stellen we nu een biodiversiteitsvisie op. Hier hoort ook een uitvoeringsprogramma bij, zodat we de doelen echt behalen.
 • Bij onze maaiwerkzaamheden houden we rekening met de biodiversiteit.
 • We hebben ons aangesloten bij de actie '1001ha kruidenrijk grasland'. De actie geeft veehouders korting op kruidenrijk zaaigoed. Een kruidenrijk grasland is namelijk goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels.
 • We kiezen voor groen boven grijs. Voordat we tegels of asfalt gebruiken, kijken we eerst of er een natuurlijke oplossing mogelijk is.
 • Groene gebieden verbinden we zoveel mogelijk met elkaar. Ook leggen we groene routes aan, zodat dieren en planten gemakkelijk naar nieuwe leefgebieden kunnen komen.
 • Als we ergens nieuw groen aanleggen, kiezen we zoveel mogelijk voor planten die hier van nature groeien en die het toekomstige klimaat goed aankunnen.
 • We doen elk jaar mee aan de landelijke actie NK Tegelwippen. Meer informatie hierover leest u op onze pagina over Tegelwippenexterne-link-icoon

Zo werken we samen aan een gezonde en groene leefomgeving voor mens, plant en dier. Welke actie onderneemt u vandaag voor morgen?

Contact

Heeft u een vraag of een goed idee, dan horen we graag van u. Neem contact op met team Duurzaamheid via (0316) 595 111 of vul het vraagformulierexterne-link-icoon in.