venture iconAccountmanager bedrijven

Peter Hiemstra is voor de gemeente Zevenaar het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij onderhoudt contacten met ondernemers, geeft informatie en bemiddelt indien nodig. Ook worden de wensen en belangen van ondernemers zo veel mogelijk bij de gemeentelijke besluitvorming betrokken.

Contact

Heeft u vragen over het beleid van de gemeente Zevenaar of andere vragen rondom ondernemen in onze gemeente? Neem dan contact op met de accountmanager. Hij is telefonisch bereikbaar via (0316) 595 111 en 06-23532332.

Peter Hiemstra