Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Zevenaar? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

Goed om te weten

  • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing, of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen.
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal 6 weken.
  • In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen.

Zo werkt het

U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of in een brief.  Voor een gesprek maakt u telefonisch een afspraak via (0316) 595 111. Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Zevenaar
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Antwoord van de gemeente

  • Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager.
  • Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. U krijgt dan ook informatie over hoe u bezwaar kunt indienen of in beroep kunt gaan. Informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaar en beroep.
  • Wij maken het definitieve besluit ook officieel bekend op de gemeentepagina in de Zevenaar Post.