taxes iconWet normering topinkomens

Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel opgenomen de topfunctionarissen in 2021 met een bezoldiging van € 1.700,- of minder (model 1d).

Naam topfunctionaris Functie
W.J.A. Gerritsen Bestuurslid (voorzitter)
C. Koers Bestuurslid (vice-voorzitter)
O.G. Van Leeuwen Plaatsvervanger

Montferland heeft een vervangend bestuurder aangewezen (de heer Van Leeuwen), Zevenaar niet. De heer Van Leeuwen is plaatsvervanger van de heer Gerritsen.