Wet normering topinkomens

Conform de beleidsregels toepassing WNT hebben wij in onderstaande tabel opgenomen de topfunctionarissen in 2022 met een bezoldiging van € 1.800,- of minder (model 1d).

Situatie tot en met mei 2022

Naam topfunctionarisFunctie
W.J.A. GerritsenBestuurslid (voorzitter)
C. KoersBestuurslid (vice-voorzitter)
O.G. Van LeeuwenPlaatsvervanger

Montferland heeft een vervangend bestuurder aangewezen (de heer Van Leeuwen), Zevenaar niet. De heer Van Leeuwen is plaatsvervanger van de heer Gerritsen.

Situatie vanaf mei 2022 tot en met december 2022

Naam topfunctionarisFunctie
B.M. KageiBestuurslid (voorzitter)
J.A.M. Derksen-GeuijenBestuurslid (vide-voorzitter)

De heer A.H.M. Albers was namens de gemeente Zevenaar in oktober en november tijdelijk vervanger van de heer B.M. Kagei.