Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Welstandseisen

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet uw pand voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente. U kunt een vergadering bijwonen als u vooroverleg over uw plan wilt.

Goed om te weten

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. Dit zijn architecten, stedenbouwkundigen en monumentendeskundigen. Daarnaast zijn er ook 2 burgerleden lid van de commissie.

Welstandseisen

  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst uw plan aan de welstandseisen.
  • De commissie bekijkt hoe uw pand eruit gaat zien en welke materialen u gebruikt.
  • Ook kijkt de commissie of uw pand past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de omgeving.

De commissie kijkt niet naar alle bouwplannen. De zogenaamde 'kleine commissie' beoordeelt in eerste instantie de plannen. Deze kleine commissie bestaat uit een rayonarchitect en 2 burgerleden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Meer complexe plannen worden voorgelegd aan de voltallige commissie.

Onafhankelijk

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de commissie mee als het een besluit neemt over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wilt u vooroverleg?

Heeft u (grote) bouwplannen? Dan is het verstandig om vóór uw officiële aanvraag vooroverleg te voeren met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dan weet u van tevoren of uw plan aan de welstandseisen voldoet en wat u eventueel nog moet aanpassen.

Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert elke 2 weken in het gemeentehuis. U vindt het vergadertijdstip in de agenda van de betreffende vergadering.
  • De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.
  • Ga eerst na of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. Daarna kunt u tijdens een vergadering vooroverleg voeren met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Vergaderingen