Welstandseisen

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

Wat zijn welstandseisen?

Welstandseisen zijn eisen voor nieuwe gebouwen zodat deze in de omgeving passen. Daarbij wordt gekeken naar plaatsing, vorm, kleuren en materialen.

Wat doet de commissie?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. Dit zijn architecten, stedenbouwkundigen en monumentendeskundigen. Daarnaast zitten er ook twee burgerleden in de commissie.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bekijkt hoe uw pand eruit gaat zien. Vervolgens controleert de commissie of uw plan in de omgeving en bij andere gebouwen en bouwplannen in de omgeving past.

De commissie kijkt niet naar alle bouwplannen. De zogenaamde 'kleine commissie' beoordeelt in eerste instantie de plannen. Deze kleine commissie bestaat uit een architect en 2 burgerleden, ondersteund door een secretaris vanuit de gemeente. Grote plannen worden voorgelegd aan de voltallige commissie.

Onafhankelijk

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de commissie mee als het een besluit neemt over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Heeft u (grote) bouwplannen? Dan is het verstandig om vóór uw officiële aanvraag een vooroverleg te voeren met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dan weet u van tevoren of uw plan aan de welstandseisen voldoet en wat u eventueel nog moet aanpassen.

Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert elke 2 weken in het gemeentehuis. U vindt het vergadertijdstip in de agenda van de betreffende vergadering.
  • De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Vergaderingen