Waterschapsbelasting

Waterschappen zijn overheidsinstanties en heffen belastingen. U betaalt waterschapsbelasting zodat het waterschap zijn werk kan doen. Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water in uw omgeving. Zo kunt u veilig wonen, werken en recreëren.

Samenwerkingsverband

De gemeente Zevenaar valt in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Het samenwerkingsverband GBLT heft belastingen voor het Waterschap Rijn en IJssel.

Meer informatie over waterschapsbelastingen vindt u op de website van GBLTexterne-link-icoon.